Sąd Rejonowy w Chorzowie

Kierownictwo

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Prezes Sądu Rejonowego

S.S.R. Alina Kołakowska

Zadania

Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora lub kierownika finansowego sądu. Pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne, przewidziane w ustawie w odrębnych przepisach. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów danego sądu.

Prezes Sądu w zakresie administracji sądowej podlega Ministrowi Sprawiedliwości oraz prezesowi sądu przełożonego (okręgowego).

Wiceprezes

S.S.R. Bartłomiej Kwaśnik

Dyrektor Sądu

mgr Zbigniew Szafert

 

Redakcja strony: Kierownictwo

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 14:03:10
  • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2016-07-18 14:03:12
  • Wytworzenie publikacji: Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 14:03:10
  • Zatwierdzenie informacji: Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 14:03:10
Liczba odwiedzin: 557