Sąd Rejonowy w Chorzowie Budynek Sądu Rejonowego w Chorzowie

Aktualnosci

zdjęcie aktualności
2017-12-28

Utworzenie VIII Wydziału Cywilnego

Na podstawie § 2 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2017 r. poz. 269) tworzy się VIII Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Chorzowie
zdjęcie aktualności
2017-12-04

Informacja o dniach wolnych od pracy w styczniu 2018 roku

Informacja o dniach wolnych or pracy w styczniu 2018 roku w Sądzie Rejonowym w Chorzowie
grafika jednostki nagrzędne

Jednostki nadrzędne

Ministerstwo Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl
Sąd Apelacyjny w Katowicach
www.katowice.sa.gov.pl
Sąd Okręgowy w Katowicach
www.katowice.so.gov.pl
grafika dostęp do informacji

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek.

zobacz więcej - dostęp do informacji publicznej