Sąd Rejonowy w Chorzowie

I Wydział Cywilny

Przewodnicząca: 

 SSR Monika Sobas-Rogowska

Zastępca Przewodniczącego:

SSR Aleksandra Kliś-Śmiejka

Dane teleadresowe:

ul. dr Józefa Rostka 2,
41-500 Chorzów
tel. 32 / 349-94-74 
fax 32 / 349-94-75

Kierownik sekretariatu:

Agnieszka Trusz

Pokój: 325
III piętro
e-mail:

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:

poniedziałek 13.00 - 14.00
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Wydziału

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek-piątek 8:00 – 15:00 

Właściwość miejscowa (dla osób pozwanych):

Miasto Chorzów i Świętochłowice 

Właściwość rzeczowa:

Wydział cywilny zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw:

 • o prawa majątkowe, których wartość nie przekracza 75.000zł
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o wstąpienie w stosunek najmu
 • o zapłatę
 • o zasiedzenie
 • o naruszenie posiadania
 • o zniesienie wspólności majątkowej po rozwodzie
 • o skargę na czynność komornika
 • o eksmisję
 • o zniesienie współwłasności 

Sędziowie, asesorzy i referendarze orzekający w wydziale:

 • SSR Aleksandra Kliś-Śmiejka
 • SSR Bogumiła Kokot-Libuda
 • SSR Aneta Kołodziej
 • SSR Joanna Rutkowska
 • SSR Katarzyna Skorek
 • SSR Monika Sobas-Rogowska
 • SSR Agnieszka Szczygieł-Czaputa - delegacja do Sądu Okręgowego w Katowicach od 15 marca 2018 do 14 marca 2019
 • ASR Aleksandra Delmanowicz
 • ASR Anna Trelewicz
Kategoria: I Wydział Cywilny [ 15 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
pdf ASR Anna Trelewicz - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
Sutor Jarosław 2017-11-23 12:41:31 489.32KB
pdf ASR Sylwia Dudek - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Sutor Jarosław 2017-11-23 12:40:52 502.44KB
pdf ASR Aleksandra Delmanowicz - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
Sutor Jarosław 2017-11-23 12:40:18 505.05KB
pdf SSR Aneta Kołodziej - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
Sutor Jarosław 2016-10-06 08:32:56 236.36KB
pdf SSR Marta Jankowska-Kucia - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
Sutor Jarosław 2016-10-06 08:29:55 234.73KB
pdf SSR Adam Warzecha - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:33:48 235.46KB
pdf SSR Joanna Rutkowska - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:33:32 237.72KB
pdf SSR Agnieszka Szczygieł-Czaputa - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:32:24 249.25KB
pdf SSR Monika Sobas-Rogowska - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:32:06 247.57KB
pdf SSR Katarzyna Skorek - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:31:50 157.91KB
pdf SSR Joanna Rusinko - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:31:25 236.32KB
pdf SSR Tytus Lewandowski - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:30:48 271.68KB
pdf SSR Bogumiła Kokot-Libuda - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:29:46 238.04KB
pdf SSR Aleksandra Kliś-Śmiejka - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:29:30 236.05KB
pdf SSR Jarosław Antoniuk - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:28:05 235.14KB

Złożenie wniosku w sprawie cywilnej

Sporządzenie pozwu i wniosku w postępowaniu procesowym. Niezbędne elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:

 • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres) lub nazwa i adres firmy
 • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska i adresy)
 • oznaczenie Sądu
 • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew)
 • określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od Sądu)
 • określenie wartości przedmiotu sporu
 • uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego Sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo tj. Podstawy faktycznej żądania)
  podpisanie pisma

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

Urzędowe formularze pozwów (są udostępniane nieodpłatnie w każdym sądzie) muszą być stosowane jedynie w sprawach:

 • rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,
 • o roszczenia dostawców usług i rzeczy o charakterze powszechnym wymienionych w art. 1871 k.p.c. (np. usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, woda i odprowadzanie ścieków)

W pozostałych sprawach procesowych i wszystkich sprawach nieprocesowych nie stosuje się żadnych urzędowych formularzy pism (pozwów, wniosków).

W poszczególnych sprawach procesowych lub nieprocesowych konieczna treść tych pism może być inna.

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Sądu.

Redakcja strony: I Wydział Cywilny

 • Podmiot udostępniający informację:Sutor Jarosław
 • Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2016-07-12 13:13:16
 • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2018-04-12 11:49:17
 • Wytworzenie publikacji: Sutor Jarosław 2018-04-12 11:49:14
 • Zatwierdzenie informacji: Sutor Jarosław 2018-04-12 11:49:14
Liczba odwiedzin: 16085