Sąd Rejonowy w Chorzowie

Zamówienia archiwalne

Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2018-2019
OG 35-71/2017 2017-12-27
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy dla Sądu Rejonowego w Chorzowie: Część 1 - oprogramowania Część 2 - akcesoriów Część 3 - drukarek
OG 35-62/2017, OG 231-66/2017 OG 35-34C/2017 2017-12-14
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd systemu ogrzewania w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9f/2017 2017-11-24
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd roczny budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9g/2017 2017-11-15
Świadczenie usług utrzymania czystości na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-51/2017 2017-11-07
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie ul. Rostka 2
OG 35-55/2017 2017-10-13
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dostępu do Internetu dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2018-2019
OG 35-53/2017 2017-10-11
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na malowanie pomieszczeń budynku ZKSS Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-54/2017 2017-10-06
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd i konserwację gaśnic oraz hydrantów w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9e/2017 2017-09-21
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd przewodów kominowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9d/2017 2017-09-21
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd instalacji gazowych oraz kotłów gazowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9c/2017 2017-09-21
Stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-52/2017 2017-09-14
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego dla macierzy dyskowej IBM oraz dla urządzenia UTM Fortigate, a także odnowienie licencji dla DeviceLock i SecureDoc
OG 35-50/2017 2017-09-11
Stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-47/2017 2017-09-05
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych dla Ośrodków Kuratorskich Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-40/2017 2017-08-31
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę środków higienicznych i środków czystości dla Ośrodków Kuratorskich i Oddziału Administracyjnego i Gospodarczego
OG 35-43/2017 2017-08-08
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na roboty remontowe w pomieszczeniu 401 budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-39/2017 2017-07-07
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług serwisowych bramy rolowanej Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-35/2017 2017-06-29
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę wody mineralnej Muszynianka dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w okresie czerwiec - wrzesień 2017 roku
OG 231-18/2017 2017-06-06
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na roboty remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-29/2017 2017-05-04
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na likwidację i utylizację zbędnych składników rzeczowego majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz likwidację i utylizację dowodów rzeczowych
OG 020-1/2017 oraz OG 231-7/2017 2017-04-04
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę akcesoriów komputerowych i oprogramowania dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2017
OG 35-25/2017 2017-03-23
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP i PPOŻ. dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2017
OG 35-20/2017 2017-03-13
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2017
OG 35-18/2017 2017-03-07
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dzierżawę łączy światłowodowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-14/2017 2017-02-27
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis sprzętu komputerowego Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-13/2017 2017-02-09
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług serwisowych dźwigu osobowego dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-12/2017 2017-02-07
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis faksów dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-10/2017 2017-02-02
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis urządzeń klimatyzacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-11/2017 2017-02-03
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis kserokopiarek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-8/2017 2017-02-01
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-6/2017 2017-01-26
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych-żywnościowych na potrzeby ośrodków kuratorskich przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie w roku 2017
OG 35-4/2017 2017-01-13
Organizacja i prowadzenie zajęć w Ośrodkach Kuratorskich Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną.
OG 35-66/2016 2016-12-30
Zakup i dostawa oprogramowania dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-56/2016 2016-11-07
Prace remontowe w pomieszczeniach biurowych Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-52/2016 2016-10-21
Czyszczenie chemiczne tóg sędziowskich w roku 2016
OG 231-41 /2016 2016-10-07
Przegląd instalacji gazowych oraz kotłów gazowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-18/2016/c 2016-10-06
Przegląd i konserwacja gaśnic oraz hydrantów w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-18/2016/d 2016-10-07
Przegląd techniczny budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-18/2016/e 2016-10-10

Redakcja strony: Zamówienia archiwalne

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2016-07-18 14:17:33
  • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2016-07-18 14:19:40
  • Wytworzenie publikacji: Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 14:19:37
  • Zatwierdzenie informacji: Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 14:19:37
Liczba odwiedzin: 934