Sąd Rejonowy w Chorzowie

Aktualności

Dodano: 2018-03-30

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy 04 maja 2018 roku

Zarządzenie nr 18/2018
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chorzowie
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie ustalenia dodatkowo dni wolnych od pracy w roku 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych, w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracowników sądów i prokuratury oraz art. 130 kodeksu pracy i § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r - Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych w uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Chorzowie i koordynatorem Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa:

dzień 04 maja 2018 roku (piątek) ustalam dniem wolnym od pracy
z jednoczesnym jego odpracowaniem w dniu 12 maja 2018 roku (sobota).
Rejestr zmian aktualności Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy 04 maja 2018 roku