Sąd Rejonowy w Chorzowie

Aktualności

Dodano: 2018-04-10

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Informujemy, że w roku 2018 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach jest dysponentem środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ich najbliższym, oraz świadkom przestępstwa Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach prowadzi w trzech ośrodkach: w Katowicach, Chorzowie i Gliwicach. Udzielana jest pomocy osobom pokrzywdzonym i im najbliższym w następującym zakresie:

  • pomocy prawnej,
  • pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i psychoterapii,
  • pomocy tłumacza w tym tłumacza migowego,
  • pomocy materialnej w tym:

- pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw,
- pokrycie kosztów związanych z kształceniem i dokształcaniem,
- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej,
- uzyskanie bonów żywnościowych,
- zakup urządzeń i wyposażenia.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chorzowie

Adres:
ul. Chrobrego 17
41-500 Chorzów

email: pokrzywdzeni.chorzow@gmail.com
telefon: 513 189 346

Godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek:  8:00 - 15:00
Czwartek:  12:00 - 20:00
Sobota: 9:00 - 13:00

 

Telefon dyżurny: 690 467 178 Poniedziałek, wtorek, środa piątek 8:00-18:00 Czwartek 8:00-20:00 Sobota 9:00-15:00

Godziny przyjęć psychologów i prawników są ustalane indywidualnie według zgłaszanych potrzeb klientów OPOPP.

Więcej na stronie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach:
http://katowice.luteranie.pl/blog/2018/03/20/osrodek-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem/

 

Rejestr zmian aktualności Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem