Sąd Rejonowy w Chorzowie

Aktualności

Dodano: 2017-12-28

Utworzenie VIII Wydziału Cywilnego


Na podstawie § 2 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2017 r. poz. 269)

tworzy się VIII Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Chorzowie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Rejestr zmian aktualności Utworzenie VIII Wydziału Cywilnego