Sąd Rejonowy w Chorzowie

Aktualności

Dodano: 2019-12-20

Informacja o dniach wolnych od pracy w 2020 roku

Zarządzenie nr 51/2019
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chorzowie
z dnia 06 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia czasu pracy Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku o pracownikach urzędów państwowych, w związku z art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury oraz art. 130 kodeksu pracy i § 39 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulaminu urzędowania sądów powszechnych w uzgodnieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Chorzowie ustalamy dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie:

za dzień 15 sierpnia 2020 roku (sobota) - święto przypadające w dniu wolnym od pracy - ustalam dzień 14 sierpnia 2020 roku (piątek) dniem wolnym od pracy,

za dzień 26 grudnia 2020 roku (sobota) - święto przypadające w dniu wolnym od pracy - ustalam dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy.


Rejestr zmian aktualności Informacja o dniach wolnych od pracy w 2020 roku