Sąd Rejonowy w Chorzowie

Aktualności

Dodano: 2019-01-11

Zmiana siedziby VI Wydziału Ksiąg Wieczystych

Zarządzenie nr 3/2019
Prezesa Sądu Rejonowego w Chorzowie
z dnia 11 stycznia 2019 r.
w sprawie przeniesienia VI Wydziału Ksiąg Wieczystych do nowej siedziby

Sąd Rejonowy w Chorzowie informuje, iż VI Wydział Ksiąg Wieczystych od dnia 16 stycznia 2019 roku będzie mieścił się w nowej siedzibie przy ul. Floriańskiej 24a w Chorzowie.

W dniach 14 i 15 stycznia 2019 roku VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie będzie nieczynny z powodu przeprowadzania Wydziału do budynku przy ul. Floriańskiej 24a w Chorzowie.
W razie potrzeby wnioski o wpis do księgi wieczystej można nadać w urzędzie pocztowym.

Wnioski o wpis do księgi wieczystej od 16 stycznia 2019 należy składać pod nowym adresem Wydziału, natomiast opłaty od wniosków należy uiszczać przelewem lub w kasie Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. dr Rostka 2.


Rejestr zmian aktualności Zmiana siedziby VI Wydziału Ksiąg Wieczystych