BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Wzory i formularze

Zapraszamy do pobrania formularzy, wniosków, oświadczeń i innych dokumentów, które funkcjonują w obiegu w naszym Sądzie.

Sąd Rejonowy w Chorzowie uprzejmie informuje, iż zamieszczone poniżej wzory wniosków nie zostały udostępnione w opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości katalogu usług.
W Katalogu usług wraz z kartami usług oraz powiązanymi z nimi procedurami zostały wskazane wzory wniosków stanowiące załączniki do kart usług, które to wzory można pobrać z portalu internetowego przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem: https://wsoi.ms.gov.pl/  w zakładce ”Do pobrania”.

Formularze można również pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kategoria: Ogólne [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wniosek o doręczenie odpisu wyroku/postanowienia z uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2271
19-09-26 09:18
Sutor Jarosław
24KB
Kategoria: Wydział Cywilny [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wniosek o doręczenie odpisu wyroku/postanowienia z uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 959
20-11-10 13:33
Sutor Jarosław
27KB
docx Wniosek o wydanie protokołu w postaci elektronicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
19-09-26 10:10
Sutor Jarosław
13.86KB
pdf Informacje ogólne w postępowaniu cywilnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1876
20-04-29 22:38
Sutor Jarosław
436.4KB
doc Odpis protokołu dot. odrzucenia spadku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1564
19-09-26 08:58
Sutor Jarosław
24.5KB
rtf Pismo zawierające wnioski dowodowe "WD"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 846
18-10-22 15:27
Sutor Jarosław
154.44KB
rtf Odpowiedź na pozew "OP"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 698
18-10-22 15:28
Sutor Jarosław
187.79KB
rtf Pozew wzajemny "PW"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 640
18-10-22 15:28
Sutor Jarosław
204.38KB
rtf Dane uzupełniające stron lub pełnomocników "DS"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 516

Katowice IntraCOM
128.74KB
Kategoria: Księgi wieczyste [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
rtf Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1115

Katowice IntraCOM
72.21KB
rtf Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4788
22-06-03 15:21
Sutor Jarosław
379.49KB
rtf Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 457

Katowice IntraCOM
292.7KB
rtf Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1464

Katowice IntraCOM
165.04KB
rtf Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 566

Katowice IntraCOM
143.17KB
rtf Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 625

Katowice IntraCOM
164.99KB
rtf Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1944

Katowice IntraCOM
425.5KB
Kategoria: Wydział Rodzinny i Nieletnich [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Sprawozdanie opiekuna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1204

Katowice IntraCOM
32.5KB
Kategoria: Wydział Karny [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
20-11-10 13:34
Sutor Jarosław
28KB
pdf Informacje ogólne w postępowaniu karnym i wykonawczym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2448
21-09-07 08:28
Sutor Jarosław
206.47KB
doc Informacja dla skazanych na karę do jednego roku pozbawienia wolności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 519

Katowice IntraCOM
34.5KB
Kategoria: Postępowanie egzekucyjne [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
rtf Skarga na czynności komornika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 571
19-02-04 12:37
Sutor Jarosław
120.6KB
rtf Wniosek o wszczęcie egzekucji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 580
19-02-04 12:36
Sutor Jarosław
152.34KB

Rejestr zmian strony Wzory i formularze

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 13:46:48
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2021-03-04 08:24:38
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2021-03-04 08:24:36
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2021-03-04 08:24:36
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
41123