Sąd Rejonowy w Chorzowie

Wzory i formularze

Zapraszamy do pobrania formularzy, wniosków, oświadczeń i innych dokumentów, które funkcjonują w obiegu w naszym Sądzie.

Formularze można również pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kategoria: Ogólne [ 9 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
doc Wniosek o umożliwienie wykonania fotokopii z akt sprawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
Sutor Jarosław 2018-06-13 10:42:37 31KB
doc Wniosek o wykonanie kserokopii z akt sprawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
Sutor Jarosław 2018-06-13 10:41:44 31.5KB
doc Wniosek o zwrot kosztów podróży i/ lub utraconego zarobku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
Sutor Jarosław 2018-03-09 14:19:02 32KB
doc Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 797
Katowice IntraCOM 2014-12-05 00:00:00 28.5KB
doc Wniosek o doręczenie odpisu wyroku/postanowienia z uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1041
Sutor Jarosław 2014-12-05 00:00:00 24KB
doc Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
Katowice IntraCOM 2014-12-05 00:00:00 27KB
doc Wniosek o odpis wyroku/postanowienia/ugody/nakazu zapłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 972
Sutor Jarosław 2014-12-05 00:00:00 25.5KB
doc Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 843
Katowice IntraCOM 2015-04-29 00:00:00 65.5KB
pdf Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 544
Katowice IntraCOM 2015-04-29 00:00:00 48.34KB
Kategoria: Wydział Cywilny [ 15 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
docx Wniosek o wydanie protokołu w postaci elektronicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
Sutor Jarosław 2019-09-26 10:10:41 13.86KB
pdf Informacje ogólne w postępowaniu cywilnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 902
Katowice IntraCOM 2016-03-04 00:00:00 46.21KB
doc Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1736
Sutor Jarosław 2014-12-04 00:00:00 36.5KB
doc Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - po jednej osobie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2874
Sutor Jarosław 2014-12-04 00:00:00 32KB
doc Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - po dwóch osobach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 787
Sutor Jarosław 2014-12-04 00:00:00 39KB
doc Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - po trzech osobach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 490
Sutor Jarosław 2014-12-04 00:00:00 40.5KB
doc Wniosek o dział spadku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 799
Sutor Jarosław 2014-12-04 00:00:00 28KB
doc Wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3456
Sutor Jarosław 2014-12-04 00:00:00 26KB
doc Odpis protokołu dot. odrzucenia spadku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 662
Sutor Jarosław 2014-12-04 00:00:00 24.5KB
rtf Pozew "P"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 567
Sutor Jarosław 2014-12-02 00:00:00 193.49KB
rtf Pismo zawierające wnioski dowodowe "WD"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 453
Sutor Jarosław 2014-12-02 00:00:00 154.44KB
rtf Odpowiedź na pozew "OP"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
Sutor Jarosław 2012-05-16 00:00:00 187.79KB
rtf Pozew wzajemny "PW"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
Sutor Jarosław 2012-05-16 00:00:00 204.38KB
rtf Sprzeciw od wyroku zaocznego/Zarzuty od nakazu zapłaty/Sprzeciw od nakazu zapłaty "SP"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 529
Sutor Jarosław 2012-05-16 00:00:00 129.69KB
rtf Dane uzupełniające stron lub pełnomocników "DS"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
Katowice IntraCOM 2012-05-16 00:00:00 128.74KB
Kategoria: Księgi wieczyste [ 7 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
rtf Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
Katowice IntraCOM 2012-05-15 00:00:00 72.21KB
rtf Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1258
Katowice IntraCOM 2012-05-16 00:00:00 358.23KB
rtf Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
Katowice IntraCOM 2012-05-16 00:00:00 292.7KB
rtf Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476
Katowice IntraCOM 2012-05-16 00:00:00 165.04KB
rtf Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
Katowice IntraCOM 2012-05-16 00:00:00 143.17KB
rtf Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
Katowice IntraCOM 2012-05-16 00:00:00 164.99KB
rtf Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1543
Katowice IntraCOM 2012-05-16 00:00:00 425.5KB
Kategoria: Wydział Rodzinny i Nieletnich [ 11 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
pdf Informacje ogólne w postępowaniu rodzinnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 925
Katowice IntraCOM 2016-03-04 00:00:00 39.06KB
doc Wniosek o pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
Sutor Jarosław 2014-12-04 00:00:00 26.5KB
doc Wniosek o uregulowanie kontaktów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
Sutor Jarosław 2014-12-04 00:00:00 27KB
doc Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2375
Katowice IntraCOM 2014-12-04 00:00:00 29KB
doc Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3128
Sutor Jarosław 2014-12-04 00:00:00 29KB
doc Pozew o alimenty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 887
Katowice IntraCOM 2014-12-04 00:00:00 29.5KB
doc Pozew o podwyższenie alimentów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
Katowice IntraCOM 2014-12-04 00:00:00 29KB
doc Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
Katowice IntraCOM 2014-12-04 00:00:00 31KB
doc Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
Katowice IntraCOM 2014-12-04 00:00:00 30KB
doc Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 253
Katowice IntraCOM 2014-12-04 00:00:00 30.5KB
doc Sprawozdanie opiekuna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 521
Katowice IntraCOM 2014-12-04 00:00:00 32.5KB
Kategoria: Wydział Karny [ 8 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
pdf Informacje ogólne w postępowaniu karnym i wykonawczym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 876
Katowice IntraCOM 2016-03-04 00:00:00 31.43KB
doc Prywatny akt oskarżenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
Katowice IntraCOM 2014-12-04 00:00:00 31KB
doc Informacja dla skazanych na karę do jednego roku pozbawienia wolności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
Katowice IntraCOM 2014-12-04 00:00:00 34.5KB
doc Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
Katowice IntraCOM 2014-12-04 00:00:00 33.5KB
doc Oświadczenie dot. kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
Katowice IntraCOM 2014-12-04 00:00:00 28.5KB
doc Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 569
Katowice IntraCOM 2014-12-04 00:00:00 29.5KB
doc Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na stan zdrowia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
Katowice IntraCOM 2014-12-04 00:00:00 28KB
doc Odpis wyroku w sprawie karnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
Katowice IntraCOM 2014-12-08 00:00:00 26KB
Kategoria: Postępowanie egzekucyjne [ 2 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
rtf Skarga na czynności komornika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
Sutor Jarosław 2019-01-02 14:56:37 120.6KB
rtf Wniosek o wszczęcie egzekucji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
Sutor Jarosław 2019-01-02 14:55:44 152.34KB

Redakcja strony: Wzory i formularze

  • Podmiot udostępniający informację:Sutor Jarosław
  • Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2016-07-12 13:46:48
  • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2019-09-26 10:17:06
  • Wytworzenie publikacji: Sutor Jarosław 2019-09-26 10:17:03
  • Zatwierdzenie informacji: Sutor Jarosław 2019-09-26 10:17:03
Liczba odwiedzin: 19220