BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Wzory i formularze

Zapraszamy do pobrania formularzy, wniosków, oświadczeń i innych dokumentów, które funkcjonują w obiegu w naszym Sądzie.

Formularze można również pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Kategoria: Ogólne [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
doc Wniosek o umożliwienie wykonania fotokopii z akt sprawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
18-06-13 10:42
Sutor Jarosław
31KB
doc Wniosek o wykonanie kserokopii z akt sprawy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
19-09-26 08:55
Sutor Jarosław
31.5KB
doc Wniosek o zwrot kosztów podróży i/ lub utraconego zarobku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 497
18-03-09 14:19
Sutor Jarosław
32KB
doc Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 885

Katowice IntraCOM
28.5KB
doc Wniosek o doręczenie odpisu wyroku/postanowienia z uzasadnieniem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1248
19-09-26 09:18
Sutor Jarosław
24KB
doc Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 501

Katowice IntraCOM
27KB
doc Wniosek o odpis wyroku/postanowienia/ugody/nakazu zapłaty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1150
19-09-26 09:17
Sutor Jarosław
25.5KB
doc Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 937

Katowice IntraCOM
65.5KB
pdf Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 610

Katowice IntraCOM
48.34KB
Kategoria: Wydział Cywilny [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
docx Wniosek o wydanie protokołu w postaci elektronicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
19-09-26 10:10
Sutor Jarosław
13.86KB
pdf Informacje ogólne w postępowaniu cywilnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1001
20-04-29 22:38
Sutor Jarosław
436.4KB
doc Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1885
19-09-26 08:57
Sutor Jarosław
36.5KB
doc Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - po jednej osobie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3124
19-09-26 08:55
Sutor Jarosław
32KB
doc Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - po dwóch osobach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 861
17-06-08 08:27
Sutor Jarosław
39KB
doc Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - po trzech osobach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 561
19-09-26 08:56
Sutor Jarosław
40.5KB
doc Wniosek o dział spadku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 908
19-09-26 09:12
Sutor Jarosław
28KB
doc Wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3847
19-09-26 09:29
Sutor Jarosław
26KB
doc Odpis protokołu dot. odrzucenia spadku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 763
19-09-26 08:58
Sutor Jarosław
24.5KB
rtf Pozew "P"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 645
18-10-22 15:27
Sutor Jarosław
193.49KB
rtf Pismo zawierające wnioski dowodowe "WD"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 511
18-10-22 15:27
Sutor Jarosław
154.44KB
rtf Odpowiedź na pozew "OP"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
18-10-22 15:28
Sutor Jarosław
187.79KB
rtf Pozew wzajemny "PW"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 344
18-10-22 15:28
Sutor Jarosław
204.38KB
rtf Sprzeciw od wyroku zaocznego/Zarzuty od nakazu zapłaty/Sprzeciw od nakazu zapłaty "SP"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 583
18-10-24 09:17
Sutor Jarosław
129.69KB
rtf Dane uzupełniające stron lub pełnomocników "DS"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 304

Katowice IntraCOM
128.74KB
Kategoria: Księgi wieczyste [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
rtf Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 532

Katowice IntraCOM
72.21KB
rtf Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1653

Katowice IntraCOM
358.23KB
rtf Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250

Katowice IntraCOM
292.7KB
rtf Załącznik - Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 601

Katowice IntraCOM
165.04KB
rtf Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy (KW-PP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252

Katowice IntraCOM
143.17KB
rtf Załącznik - Wnioskodawca / uczestnik postępowania (KW-WU)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250

Katowice IntraCOM
164.99KB
rtf Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1622

Katowice IntraCOM
425.5KB
Kategoria: Wydział Rodzinny i Nieletnich [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Informacje ogólne w postępowaniu rodzinnym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1022
20-04-29 22:38
Sutor Jarosław
428.56KB
doc Wniosek o pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 651
19-09-06 13:29
Sutor Jarosław
26.5KB
doc Wniosek o uregulowanie kontaktów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476
19-09-06 13:29
Sutor Jarosław
27KB
doc Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2497

Katowice IntraCOM
29KB
doc Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3569
19-09-06 13:29
Sutor Jarosław
29KB
doc Pozew o alimenty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 963

Katowice IntraCOM
29.5KB
doc Pozew o podwyższenie alimentów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 524

Katowice IntraCOM
29KB
doc Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327

Katowice IntraCOM
31KB
doc Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340

Katowice IntraCOM
30KB
doc Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284

Katowice IntraCOM
30.5KB
doc Sprawozdanie opiekuna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 613

Katowice IntraCOM
32.5KB
Kategoria: Wydział Karny [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Informacje ogólne w postępowaniu karnym i wykonawczym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 997

Katowice IntraCOM
31.43KB
doc Prywatny akt oskarżenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242

Katowice IntraCOM
31KB
doc Informacja dla skazanych na karę do jednego roku pozbawienia wolności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289

Katowice IntraCOM
34.5KB
doc Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284

Katowice IntraCOM
33.5KB
doc Oświadczenie dot. kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197

Katowice IntraCOM
28.5KB
doc Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 671

Katowice IntraCOM
29.5KB
doc Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na stan zdrowia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 429

Katowice IntraCOM
28KB
doc Odpis wyroku w sprawie karnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267

Katowice IntraCOM
26KB
Kategoria: Postępowanie egzekucyjne [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
rtf Skarga na czynności komornika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 236
19-02-04 12:37
Sutor Jarosław
120.6KB
rtf Wniosek o wszczęcie egzekucji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
19-02-04 12:36
Sutor Jarosław
152.34KB

Rejestr zmian strony Wzory i formularze

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 13:46:48
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2019-09-26 10:17:06
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2019-09-26 10:17:03
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2019-09-26 10:17:03
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
22558