BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Historia Sądu

PIerwsze wzmianki

Pierwsze wzmianki na temat Sądu mieszczącego się w Królewskiej Hucie przy ul. Rynek 12 (obecnie skrzyżowanie ulic Powstańców, ul. Sądowej i Parku Hutników), pochodzą z okresu lipca 1876r. W tym miejscu znajdowała się wtedy kuźnia należąca do Egona Rybaka, pierwszego właściciela nieruchomości. Budynek Sądu został wzniesiony w 1883 roku jako budynek ceglany, dwukondygnacyjny o stylistyce neorenesansowej. Naczelnikiem Sądu Powiatowego w Królewskiej Hucie był Dr Kazimierz Jaworowski. Do roku 1922 właścicielem nieruchomości był Skarb Państwa Niemieckiego – Wymiar Sprawiedliwości (Ver Kgl. Justiz-Fiskus).

Gmach sądowy, w którym mieściły się detaszowane Izby Karne i Prokuratura Sądu Okręgowego, oraz Oddziały karne Sądu Powiatowego z Prokuraturą przy Sądzie Powiatowym.

W myśl Traktatu Wersalskiego z 28 czerwca 1919, ustawy sejmowej z dnia 14 lipca 1920 i  16 czerwca 1922 nr 46 poz. 388 U.P.P. prawa własności, budynek został przywłaszczony na rzecz Skarbu Państwa Polskiego. W roku 1942 przejęła go Niemiecka Rzesza (Deutsches Reich), a następnie w 1946r. Skarb Państwa Polskiego (Ministerstwo Sprawiedliwości) z przeznaczeniem na pomieszczenia Sądu Powiatowego i więzienia w Królewskiej Hucie.

Opis budynku

Budynek był trójtraktowy, z korytarzem pośrodku, dwoma klatkami schodowymi, miał użytkowe przyziemie, wysoki parter i reprezentacyjne piętro. Zaraz za Budynkiem sądu w głębi znajdował się budynek więzienia z wysokim murowanym ogrodzeniem. W latach 1902- 1904 nadbudowano trzecią kondygnację. Kolejne zmiany w architekturze budynku nastąpiły w 1933 roku, kiedy to nadbudowano kolejną kondygnację. W latach międzywojennych w pomieszczeniach przyziemia mieściły się pokoje komornika, archiwum, mieszkanie archiwisty oraz kotłownia. Na parterze budynku znajdowały się kasy, skarbiec, biura podawcze, sala rozpraw i gabinet sędziego opiekuńczego. Na piętrze pokoje sędziego, sekretariaty, gabinet naczelnika sądu, sędziowie cywilni. Pierwszym kierownikiem Sądu Grodzkiego w roku 1945 byt Józef Duraj, a następnie w roku 1951 objął stanowisko Prezesa Sądu Powiatowego.

Gmach szkolny, w którym mieściły się oddziały cywilne Sądu Powiatowego.

W roku 1969 w związku ze złym stanem technicznym oraz planami budowy estakady, budynek Sądu oraz więzienia wyburzono. Od tego czasu Chorzowski Sąd nie miał przez 34 lata stałej siedziby. Funkcjonował rozproszony po całym mieście. Wydziały karny, administracyjny, rodzinny oraz kasa i biuro podawcze trafiły do pomieszczeń na czwartym piętrze budynku Urzędu Miasta. Przy ulicy Sienkiewicza znajdowały się wydziały pracy oraz cywilny, zaś przy ulicy Krakowskiej mieścił się wydział ksiąg wieczystych i wydział grodzki. Okres funkcjonowania sądu w rozproszeniu był okresem ciężkim dla pracowników sądu, sędziów jak i stron uczestniczących w prowadzonych postępowaniach. Intensywne działania kierownictwa Wymiaru Sprawiedliwości wsparte działaniami samorządu terytorialnego doprowadziły do przeznaczenia dla potrzeb sądownictwa samodzielnego obiektu zlokalizowanego w centrum miasta Chorzowa.

Nowa siedziba

Nowa siedziba sąduNową siedzibą Sądu został budynek pochodzący z 1938 roku wzniesiony dla administracji Izby Skarbowej. Podczas II wojny światowej przy ul. Dr Józefa Rostka rezydowało gestapo.
O miejscu kaźni bojowników antyfaszystowskich przypomina tablica pamiątkowa umieszczona na budynku sądu.

Niektórzy historycy twierdzą, że po wojnie według nieoficjalnych informacji budynek ten był siedzibą Służb Bezpieczeństwa. Trudno jednak jest potwierdzić tą okoliczność w źródłach pisanych. W ostatnim okresie użytkowania tego obiektu były w nim przychodnie lekarskie. Sądownictwo przejęło budynek po miejscowym ZOZ-ie w 1991 roku. Nowoczesny budynek w którym znajdują się wszystkie wydziały został oddany do użytku 6 czerwca 2003r.

Uroczystego otwarcia nowej siedziby Sądu Rejonowego w Chorzowie dokonał Minister Sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk wraz z Prezesem Sądu Okręgowego w Katowicach Ireną Piotrowską oraz Prezesem Sądu Rejonowego w Chorzowie Marią Łukaszewicz-Niemiec.

Rejestr zmian strony Historia Sądu

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 13:49:04
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2017-04-26 08:13:27
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2017-04-26 08:13:24
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2017-04-26 08:13:24
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
5933