BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Komornicy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Dawid Dzionsko Kancelaria Komornicza nr I w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Pocztowa 7/6
41-600 Świętochłowice
32 / 307-61-72

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 16:00, środa - czwartek 7:30 - 15:30
Przyjęcia interesantów: wtorek 09:00 - 12:00, czwartek 12:00 - 15:00

email:

www.dzionsko-komornik.pl

Zawiadomienie Komornika Sądowego Dawida Dzionsko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Dawida Dzionsko zgodnie z treścią art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - rok 2020 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Dawida Dzionsko zgodnie z treścią art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - rok 2021 r.

Zastępca Radosława Jacko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Marcin Kowalski Kancelaria Komornicza nr II w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Kościuszki 63  pok. 227,228
41-500 Chorzów
32 / 245-00-67

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek - piątek  8:00 - 16:00
Przyjęcia interesantów: wtorek 10:00 - 15:00

email:

Zawiadomienie Komornika Sądowego Radosława Jacko wz Komornik Sądowy Marcin Kowalski zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Wioletta Kaca Kancelaria Komorniczna nr III w Świętochłowicach

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Wojska Polskiego 39A/10
41-600 Świętochłowice
507-260-765

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek, wtorek, czwartek 9:00 - 14:30, środa 9:00 - 16:00
Przyjęcia interesantów: środa 12:00 - 16:00

email:

Zawiadomienie Komornika Sądowego Wioletty Kaca zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2021 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Wioletty Kaca zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Katowicka 19/2
41-500 Chorzów
32 / 494-49-79, faks 32 / 494-42-89

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek 8:00 - 15:00, wtorek 08:00 - 16:00, środa - czwartek 8:00 - 15:00
Przyjęcia interesantów: wtorek 10:00 - 16:00

email:

slask.komornik.pl

Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Kempinskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Kempinskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2020 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Kempinskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2020 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Kempinskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2021 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Kempinskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2021 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Kempinskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Iwona Ochęduszko Kancelaria Komornicza nr V w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Wolności 39
41-500 Chorzów
32 / 771-29-77

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 - 15:30, środa 9:00 - 17:00
Przyjęcia interesantów: środa 09:00 - 17:00

Zasady przyjmowania interesantów i obowiązki osób uprawnionych do wejścia do kancelarii w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Iwony Ochęduszko

email:

www.chorzow.komornik.pl

Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2019 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2020 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2020 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko o zamknięciu kancelarii dla interesantów

Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2021 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Mateusz Schulz Kancelaria Komornicza nr VI w Świętochłowicach

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Katowicka 8/5
41-600 Świętochłowice
32 / 241-55-06

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30
Przyjęcia interesantów: wtorek 09:00 - 17:00

email:

www.slask-komornik.pl

Zawiadomienie Komornika Sądowego Mateusza Schulz zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Mateusza Schulz zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2020 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Mateusza Schulz zgodnie z treścią art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - rok 2020 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Mateusza Schulz zgodnie z treścią art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - rok 2021 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Witold Walków Kancelaria Komornicza nr VIII w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Narutowicza 3  II piętro
41-500 Chorzów
32 / 241-16-10

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 - 15:30, środa 7:30 - 16:00, piątek: Kancelaria nieczynna dla stron
Przyjęcia interesantów: środa 09:00 - 16:00

Zasady przyjmowania interesantów i obowiązki osób uprawnionych do wejścia do kancelarii w związku z występującym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Witolda Walków

email:

www.komornik.chorzow.pl

Zawiadomienie Komornika Sądowego Witolda Walków zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Witolda Walków zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2020 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Witolda Walków zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - rok 2020 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Witolda Walków zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2021 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Witolda Walków o zamknięciu kancelarii dla interesantów

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Rafał Giziński Kancelaria Komornicza nr IX w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Tadeusza Kościuszki 6
41-500 Chorzów
32 / 241-08-29

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek, wtorek, czwartek  7:30 - 15:30, środa 7:30 - 17:00, piątek: Kancelaria nieczynna dla stron
Przyjęcia interesantów: środa 09:00 - 17:00

email:

www.komornik-chorzow.pl

Zawiadomienie Komornika Sądowego Rafała Gizińskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Moskal Kancelaria Komornicza nr X w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Kurta Aldera 44
41-500 Chorzów
736-850-330

email:

www.chorzowkomornik.pl

Przyjęcia interesantów: wtorek 12:00 - 15:00

Zawiadomienie Komornika Sądowego Paweł Moskal zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2021 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Paweł Moskal zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2022 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Bartłomiej Basiura Kancelaria Komornicza nr XI w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Składowa 17/500 (I piętro)
41-500 Chorzów
537-757-277

email:

www.komornikchorzow.eu

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek  9:00 - 14:00, piątek: Kancelaria nieczynna dla stron
Przyjęcia interesantów: wtorek 12:00 - 16:00

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Mirosław Pietrzykowski Kancelaria Komornicza nr XII w Świętochłowicach

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Wyzwolena 34
41-600 Świętochłowice
797-202-664

email:

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek  9:00 - 13:00, piątek: Kancelaria nieczynna dla stron
Przyjęcia interesantów: środa 9:00 - 13:00

 

Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego obejmującego część lub cały obszar właściwości sądu rejonowego lub kilku sądów rejonowych. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do którego przeprowadzenia jest właściwy.

Zakres działania

  • Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Podstawa działania komornika

Do wszczęcia egzekucji konieczne jest złożenie wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. W przypadku wniosku o egzekucję z nieruchomości dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości.

Właściwa Izba Komornicza

Właściwa Izba Komornicza w Katowicach:

http://izba.katowicka.komornik.pl/

Obwieszczenia o licytacjach komornicznych

Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

Kategoria: Powiązane pliki [ 32 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Moskal zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
22-01-21 07:41
Sutor Jarosław
60.58KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Wioletty Kaca zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
22-01-18 14:33
Sutor Jarosław
73.61KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Kempinskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
22-01-13 12:05
Sutor Jarosław
42.25KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Rafała Gizińskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
22-01-05 11:07
Sutor Jarosław
31.3KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Mateusza Schulz zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
21-08-16 16:04
Sutor Jarosław
212.49KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Dawida Dzionsko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - rok 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
21-08-16 16:04
Sutor Jarosław
253.17KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Kempińskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 164
21-07-08 13:43
Sutor Jarosław
131.76KB
{format} Zarządzenie w sprawie likwidacji Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Mariusza Siwca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 812
21-03-17 13:18
Sutor Jarosław
1.03MB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Wioletta Kaca zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 409
21-02-26 09:40
Sutor Jarosław
403.1KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Witolda Walków zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
21-02-19 15:28
Sutor Jarosław
135.89KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 328
21-01-25 12:40
Sutor Jarosław
206.76KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Kempinskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 556
21-01-13 12:12
Sutor Jarosław
41.95KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Witolda Walków o zamknięciu kancelarii dla interesantów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 369
20-11-06 09:49
Sutor Jarosław
145.01KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko o zamknięciu kancelarii dla interesantów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 585
20-10-26 11:18
Sutor Jarosław
360.69KB
{format} Zasady przyjmowania interesantów do Kancelarii Komorniczej Nr VIII w związku z występującym stanem epidemii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 454
20-10-07 14:54
Sutor Jarosław
210.91KB
{format} Zasady przyjmowania interesantów do Kancelarii Komorniczej Nr V w związku z występującym stanem epidemii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 439
20-10-07 14:54
Sutor Jarosław
286.9KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Kempinskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
20-09-11 15:22
Sutor Jarosław
134.78KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
20-08-27 12:36
Sutor Jarosław
219.33KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Witolda Walków zgodnie z treścią art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
20-07-06 14:10
Sutor Jarosław
353.14KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Dawida Dzionsko zgodnie z treścią art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 630
20-06-24 08:02
Sutor Jarosław
190.1KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Mateusza Schulz zgodnie z treścią art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - rok 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
20-05-15 11:00
Sutor Jarosław
231.41KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Witolda Walków zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
20-03-24 13:44
Sutor Jarosław
204.71KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 365
20-02-11 12:07
Sutor Jarosław
469.59KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Kempinskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
20-02-03 14:44
Sutor Jarosław
189.16KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Mateusza Schulz zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
20-01-21 13:52
Sutor Jarosław
176.02KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Radosława Jacko wz Komornik Sądowy Marcin Kowalski zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1167
19-11-22 13:35
Sutor Jarosław
158.76KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Witolda Walków zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
19-08-28 08:00
Sutor Jarosław
134.8KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Dawida Dzionsko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 655
19-08-23 08:04
Sutor Jarosław
129.16KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Mateusza Schulz zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 471
19-07-31 11:51
Sutor Jarosław
38.38KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Kempinskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
19-07-26 08:10
Sutor Jarosław
114.51KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 579
19-02-05 19:34
Sutor Jarosław
363.41KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
19-07-15 15:20
Sutor Jarosław
336.16KB

Rejestr zmian strony Komornicy

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 13:46:49
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2022-01-21 07:54:34
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2022-01-21 07:54:29
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2022-01-21 07:54:29
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
37575