Sąd Rejonowy w Chorzowie

Komornicy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Dawid Dzionsko Kancelaria Komornicza nr I w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Składowa 17  pok. 2.6, 2.7
41-500 Chorzów
32 / 307-61-72

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 16:00, środa - czwartek 7:30 - 15:30
Przyjęcia interesantów: wtorek 09:00 - 12:00, czwartek 12:00 - 15:00

email:

www.dzionsko-komornik.pl

Zawiadomienie Komornika Sądowego Dawida Dzionsko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019 r.

Zastępca Radosława Jacko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Marcin Kowalski Kancelaria Komornicza nr II w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Kościuszki 63  pok. 227,228
41-500 Chorzów
32 / 245-00-67

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek - piątek  8:00 - 16:00
Przyjęcia interesantów: wtorek 10:00 - 15:00

email:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Wioletta Kaca Kancelaria Komorniczna nr III w Świętochłowicach

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Wojska Polskiego 39A/10
41-600 Świętochłowice
507-260-765

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek, wtorek, czwartek 9:00 - 14:30, środa 9:00 - 16:00
Przyjęcia interesantów: środa 12:00 - 16:00

email:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Kempinski Kancelaria Komornicza nr IV w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Kościuszki 6
41-500 Chorzów
32 / 494-49-79, faks 32 / 494-42-89

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek 9:00 - 15:00, wtorek 10:00 - 18:00, środa - czwartek 9:00 - 15:00
Przyjęcia interesantów: wtorek 12:00 - 18:00

email:

slask.komornik.pl

Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Kempinskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Iwona Ochęduszko Kancelaria Komornicza nr V w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Wolności 39
41-500 Chorzów
32 / 771-29-77

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30 - 15:30, środa 9:00 - 17:00
Przyjęcia interesantów: środa 09:00 - 17:00

email:

www.chorzow.komornik.pl

Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - I półrocze 2019 r.

Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019 r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Mateusz Schulz Kancelaria Komornicza nr VI w Świętochłowicach

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Sądowa 7  pok. 204
41-605 Świętochłowice
32 / 241-55-06

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek - piątek  7:30 - 15:30
Przyjęcia interesantów: wtorek 09:00 - 17:00

email:

www.slask-komornik.pl

Zawiadomienie Komornika Sądowego Mateusza Schulz zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019 r.

Zastępca Mariusza Siwiec Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Beata Złocka Kancelaria Komornicza nr VII w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Wolności 41  pok. 5
41-500 Chorzów
690-43-13-10

Przyjęcia interesantów: środa 12:00 - 16:00

email:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Witold Walków Kancelaria Komornicza nr VIII w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Narutowicza 3  II piętro
41-500 Chorzów
32 / 241-16-10

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek, wtorek, czwartek 8:00 - 15:30, środa 8:00 - 16:00, piątek 8:00 - 15:00
Przyjęcia interesantów: środa 09:00 - 16:00

email:

www.komornik.chorzow.pl

Zawiadomienie Komornika Sądowego Witolda Walków zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019 r.

Zastępca Ryszarda Zygmuntowicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Dawid Dzionsko Kancelaria Komornicza nr IX w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Św. Pawła 4A
41-500 Chorzów
32 / 241-08-29

Godziny urzędowania kancelarii: poniedziałek - piątek  8:00 - 16:00
Przyjęcia interesantów: wtorek 11:00 - 15:00, czwartek 11:00 - 16:00

email:

www.komornik-chorzow.pl

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Paweł Moskal Kancelaria Komornicza nr X w Chorzowie

Właściwość miejscowa: Chorzów i Świętochłowice

ul. Kurta Aldera 44
41-500 Chorzów
736-850-330

email:

Przyjęcia interesantów: wtorek 12:00 - 15:00

 

Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego obejmującego część lub cały obszar właściwości sądu rejonowego lub kilku sądów rejonowych. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, do którego przeprowadzenia jest właściwy.

Zakres działania

  • Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:
  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Podstawa działania komornika

Do wszczęcia egzekucji konieczne jest złożenie wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. W przypadku wniosku o egzekucję z nieruchomości dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości.

Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Witolda Walków zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
Sutor Jarosław 2019-08-28 08:00:00 134.8KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Dawida Dzionsko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 66
Sutor Jarosław 2019-08-23 08:04:34 129.16KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Mateusza Schulz zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
Sutor Jarosław 2019-07-31 11:51:40 38.38KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Pawła Kempinskiego zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
Sutor Jarosław 2019-07-26 08:10:00 114.51KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
Sutor Jarosław 2019-02-05 19:34:12 363.41KB
{format} Zawiadomienie Komornika Sądowego Iwony Ochęduszko zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22.03.2018 r. - II półrocze 2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
Sutor Jarosław 2019-07-15 15:20:46 336.16KB

Redakcja strony: Komornicy

  • Podmiot udostępniający informację:Sutor Jarosław
  • Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2016-07-12 13:46:49
  • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2019-10-14 09:49:12
  • Wytworzenie publikacji: Sutor Jarosław 2019-10-14 09:49:09
  • Zatwierdzenie informacji: Sutor Jarosław 2019-10-14 09:49:09
Liczba odwiedzin: 19894