BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Mediatorzy

Mediacje

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu rozwiązania.

Celem mediacji jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze. Mediacja służy załagodzeniu lub wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami. Osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych i moralnych oraz pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania. Sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego złagodzeniu.

Zasady mediacji:

  • Dobrowolność: strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w  postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może zostać cofnięta na każdym etapie trwania mediacji, przez każdą ze stron. Wobec uczestników postepowania mediacyjnego nie może być stosowana jakakolwiek forma presji odnośnie udziału w mediacji.
  • Bezstronność: strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane jednakowo,
  • Poufność: przebieg postępowania mediacyjnego objęty jest tajemnicą,
  • Neutralność: mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu, porozumienie jest wypracowane przez same strony. Jedynie na zgodny wniosek stron mediator może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące. Mediatorowi nie wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami ani tez z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody.
  • Akceptowalność: strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą również na początku mediacji uzgodnić z mediatorem reguły mediacji, których następnie w toku mediacji powinny przestrzegać.

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje oraz na stronie https://www.mediacja.gov.pl/

Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości we współpracy ze Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów działającą przy Ministrze Sprawiedliwości opracował informację o postępowaniu mediacyjnym - dokumnety dostępne na dole strony.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji
od 18 do 22 października 2021 w Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji od 18 do 22 października 2021 w Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji od 18 do 22 października 2021 w Sądzie Okręgowym w Katowicach

Mediacje telefoniczne

Dane do kontaktu z mediatorami pełniącymi dyżur telefoniczny na stronie Sądu Okręgowego w Katowicach

Listy mediatorów znajdują się na stronach Sądu Okręgowego w Katowicach:

Koordynator ds. mediacji

Koordynator ds. mediacji powołany w Sądzie Okręgowym w Katowicach

Dyżur mediacyjny

Dyżur mediacyjny jest pełniony w Sądzie Rejonwoym w Chorzowie przez Panią Mediator Joannę Barbarę Chat (mediacje z zakresu prawa cywilnego) – każdy pierwszy piątek miesiąca 10.00-12.00 sala 105.

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Lista wydarzeń związanych z obchodami tygodnia mediacji 18-22.10.2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
21-10-15 08:11
Sutor Jarosław
92.76KB
{format} Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 595

Katowice IntraCOM
54.15KB
{format} Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 610

Katowice IntraCOM
54.18KB
{format} Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 724

Katowice IntraCOM
58.51KB
{format} Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych/gospodarczych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 593

Katowice IntraCOM
58.24KB

Rejestr zmian strony Mediatorzy

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 13:46:49
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2021-10-08 15:29:52
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2021-10-08 15:29:49
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2021-10-08 15:29:49
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
5138