Sąd Rejonowy w Chorzowie

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym

W 2013 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przystąpiło do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze śrdoków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Norweski Mechanizm Finansowy stanowi formę bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznanej przez Królestwo Norwegii, Polsce i 14 innym państwom członkowskim UE. Głównym celem NMF jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwem-darczyńcą a państwem-beneficjentem.

W ramach wspomnianego Programu Operacyjnego realizowany jest projekt Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym. Jego głównym celem jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w obszarze, gdzie występują pokrzywdzeni przestępstwem oraz świadkowie.

Informacje o postępach w realizacji projektu są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej nmf.ms.gov.pl w zakładce: Projekty/Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym/Aktualności.
Informacje na temat funduszy norweskich - eog.gov.pl

Projekt przewiduje nastepujące działania:

 • ogólnopolska kampania informacyjna dotycząca uprawnień osób pokrzywdzonych przestępstwem i sposobów ich realilzacji,
 • szkolenia dla osób pracujących z pokrzywdzonymi oraz pracwoników sądowych punktów obsługi interesanta,
 • wsparcie Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestepstwem,
 • utworzenie nowych, co najmniej 20 przyjaznych pokoi przesłuchań. 

Lista ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w których osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać informacje na temat bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz prawnej.

Lista ośrodków

 1. Stowarzyszenie "POSTIS", ul. Fieldorfa 7/4 20-091 Lublin,
  numer telefonu: 81 524 39 66, 502 695 394,
 2. Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny", ul. Energetyków 10,
  70-656 Szczecin, numer telefonu: 91 433 03 39,
 3. Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej -
  "Subvenio", ul. Rewolucji 1905 r. nr 52, pok. H002, 90-216 Łódź,
  numer telefonu: 514 025 546,
 4. Stowarzyszenie 'AZYL" Na Rzecz Pomocy Kobietom I Dzieciom Ofiarom Przemocy,
  ul. Brzozowa 9, 87-100 Toruń,
  numer telefonu: 56 657 58 61,
 5. Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "NOWY HORYZONT",
  ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów,
  numer telefonu: 17 858-10-33,
 6. Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce,
  numer telefonu: 41 344 52 82,
 7. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej "CIVIS SUM",
  al. Niepodległości 7a/3, 65-048 Zielona Góra,
  numer telefonu: 68 45 58 247,
 8. Stowarzyszenie "OVUM", ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia,
  numer telefonu: 58 661 31 51,
 9. Fundacja "Dziecko w Centrum", ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań,
  numer telefonu: 533 120 170,
 10. Stowarzyszenie "INTRO", Plac Św. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław
  numer telefonu: 667 323 965,
 11. Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT", ul. Noniewicza 91, 16-400 Suwałki,
  numer telefonu: 883 240 678, 87 565 02 58,
 12. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
  Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa,
  numer telefonu: 22 824 25 01,
 13. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych "KraFOS",
  ul. Bolesława Komorowskiego 12, (okolice Pl. Na Stawach), 30-106 Kraków,
  numer telefonu: 12 421 32 41,
 14. Elbląskie Centrum Meidacji i Aktywizacji Społecznej,
  ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 101, 82-300 Elbląg,
  numer telefonu: 55 642 44 25,
 15. Śląska Fundacja Błekitny Krzyż, ul. Mostowa 1,
  43-300 Bielsko-Biała, numer telefonu: 33 817 28 38, 33 498 69 48,
 16. Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA",
  ul. Żwirki i Wigury 4a/234, 43-190 Mikołów, numer telefonu: 32 324 82 59.

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (odnośnik poniżej) znajduje się wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc na terenie całego kraju dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, nadesłany przez Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz ds. Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pomoc ofiarom przestępstw i członkom ich rodzin – lista podmiotów i organizacji


Informujemy, że w roku 2018 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach jest dysponentem środków finansowych z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ich najbliższym, oraz świadkom przestępstwa Parafia Ewangelicko-Augsburska w Katowicach prowadzi w trzech ośrodkach: w Katowicach, Chorzowie i Gliwicach. Udzielana jest pomocy osobom pokrzywdzonym i im najbliższym w następującym zakresie:

 • pomocy prawnej,
 • pomocy psychologicznej, psychiatrycznej i psychoterapii,
 • pomocy tłumacza w tym tłumacza migowego,
 • pomocy materialnej w tym:

- pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw,
- pokrycie kosztów związanych z kształceniem i dokształcaniem,
- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej,
- uzyskanie bonów żywnościowych,
- zakup urządzeń i wyposażenia.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chorzowie

Adres:
ul. Chrobrego 17
41-500 Chorzów

email:
telefon: 513 189 346

Godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek:  8:00 - 15:00
Czwartek:  12:00 - 20:00
Sobota: 9:00 - 13:00

 

Telefon dyżurny: 690 467 178 Poniedziałek, wtorek, środa piątek 8:00-18:00 Czwartek 8:00-20:00 Sobota 9:00-15:00

Godziny przyjęć psychologów i prawników są ustalane indywidualnie według zgłaszanych potrzeb klientów OPOPP.

Więcej na stronie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach:
http://katowice.luteranie.pl/blog/2018/03/20/osrodek-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem/

 

Redakcja strony: Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 • Podmiot udostępniający informację:Sutor Jarosław
 • Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2016-07-12 13:47:10
 • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2018-06-22 10:31:27
 • Wytworzenie publikacji: Sutor Jarosław 2018-06-22 10:31:25
 • Zatwierdzenie informacji: Sutor Jarosław 2018-06-22 10:31:25
Liczba odwiedzin: 1820