BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym

W 2013 r. Ministerstwo Sprawiedliwości przystąpiło do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze śrdoków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Norweski Mechanizm Finansowy stanowi formę bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznanej przez Królestwo Norwegii, Polsce i 14 innym państwom członkowskim UE. Głównym celem NMF jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwem-darczyńcą a państwem-beneficjentem.

W ramach wspomnianego Programu Operacyjnego realizowany jest projekt Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym. Jego głównym celem jest poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w obszarze, gdzie występują pokrzywdzeni przestępstwem oraz świadkowie.

Informacje o postępach w realizacji projektu są na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej nmf.ms.gov.pl w zakładce: Projekty/Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym/Aktualności.
Informacje na temat funduszy norweskich - eog.gov.pl

 

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (odnośnik poniżej) znajduje się wykaz podmiotów, które świadczą bezpłatną pomoc na terenie całego kraju dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, nadesłany przez Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz ds. Mediacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pomoc ofiarom przestępstw i członkom ich rodzin – lista podmiotów i organizacji


Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Chorzowie

Adres:
ul. B. Chrobrego 17
41-500 Chorzów

email:
telefon: 513 189 346

Godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu:

Poniedziałek, środa:  8:00 - 12:00

 

Telefon dyżurny: 690 467 178 Poniedziałek, wtorek, środa piątek 8:00-18:00 Czwartek 8:00-20:00 Sobota 9:00-15:00

Godziny przyjęć psychologów i prawników są ustalane indywidualnie według zgłaszanych potrzeb klientów OPOPP.

Więcej na stronie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach:
http://katowice.luteranie.pl/blog/2018/03/20/osrodek-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem/

 

Rejestr zmian strony Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 13:47:10
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2020-04-30 13:56:48
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2020-04-30 13:56:45
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2020-04-30 13:56:45
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2105