Sąd Rejonowy w Chorzowie

Pomoc postpenitencjarna

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Uprzejmie informujemy, że wnioski o udzielenie pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych i osobom im najbliższym oraz osobom najbliższym dla osób pozbawionych wolności kierowane do kuratora sądowego należy składać:

- do specjalnie w tym celu udostępnionej skrzynki mieszczącej się w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. dr Rostka 2. Do wniosku należy dołączyć ksero świadectwa zwolnienia i obligatoryjnie numer telefonu osoby starającej się o pomoc oraz numer konta, na który ewentualnie przyznana pomoc zostanie przekazana,

lub

 - w formie mailowej wówczas należy dołączyć skan świadectwa zwolnienia, numer telefonu osoby starającej się o pomoc oraz numer konta.


Treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.09.2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (tj. z dnia 20 marca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 683)

Redakcja strony: Pomoc postpenitencjarna

  • Podmiot udostępniający informację:Sutor Jarosław
  • Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2020-04-29 09:22:27
  • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2020-04-29 09:26:26
  • Wytworzenie publikacji: Sutor Jarosław 2020-04-29 09:26:24
  • Zatwierdzenie informacji: Sutor Jarosław 2020-04-29 09:26:24
Liczba odwiedzin: 69