BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Pomoc postpenitencjarna

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

Uprzejmie informujemy, że wnioski o udzielenie pomocy postpenitencjarnej osobom zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych i osobom im najbliższym oraz osobom najbliższym dla osób pozbawionych wolności kierowane do kuratora sądowego należy składać:

- do specjalnie w tym celu udostępnionej skrzynki mieszczącej się w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. dr Rostka 2. Do wniosku należy dołączyć ksero świadectwa zwolnienia i obligatoryjnie numer telefonu osoby starającej się o pomoc oraz numer konta, na który ewentualnie przyznana pomoc zostanie przekazana,

lub

 - w formie mailowej wówczas należy dołączyć skan świadectwa zwolnienia, numer telefonu osoby starającej się o pomoc oraz numer konta.


Treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.09.2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (tj. z dnia 20 marca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 683)

Wniosek o przyznanie pomocy postpenitencjarnej

 

W związku z zawarciem z dniem 07.01.2021 r. przez CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ (w dalszej treści informacji także jako CARITAS) umowy z Ministrem Sprawiedliwości występującym jako Dysponent Środków z Funduszu Sprawiedliwości, tj. Funduszu o którym mowa w art. 43 § 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 665) oraz wydanego na podstawie w/w przepisu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprarwie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1760) Caritas stał się do 31 grudnia 2021 r. wykonawcą świadczenia pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym w oparciu o wyżej wskazane akty prawne.

W oparciu o zawartą umowę CARITAS będzie wykonywała następujące zadania:

 1. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;
 2. Okresowa dopłata do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
 3. Doradztwo zawodowe w zakresie poradnictwa i pomocy w uzyskaniu wsparcia instytucji rynku pracy;
 4. Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego;
 5. Organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień (Organizacja warsztatów kompetencji społecznych oraz konsultacji psychologicznych);
 6. Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osoby pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;
 7. Organizowanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych;
 8. Finansowanie bonów żywnościowych;
 9. Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 10. Finansowanie pomocy naukowych, dydaktycznych i materiałów biurowych;
 11. Finansowanie zakupu niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne.

Powyższe zadania są realizowane w oparciu o następujące punkty:

Lp.

Miejsce świadczenia pomocy wraz z podaniem adresu

Dni przyjęć osoby pierwszego kontaktu

Godziny przyjęć osoby pierwszego kontaktu

1

Siedziba Caritas Diecezji Gliwickiej

Ul. Księcia Ziemowita 2

44-100 Gliwice

Poniedziałek
Wtorek
Piątek

07.00 - 15.00

11.00 - 15.00

13.00 - 17.00

2

Ośrodek Readaptacji Społecznej

Fundacja "Zacisze Grażyny"

Ul. Leśna 4

44-172 Niewiesze

Czwartek

07.00 - 15.00

Kontakować się można zarówno mailowo:
jak i telefonicznie w godzinach funkcjonowania ośrodków pod nr telefonów:
- Ośrodek Gliwice: +48 665 554 661
- Ośrodek Niewiesze: +48 665 554 662
a także poza godzinami pracy Ośrodków pod numerem dyżurnym: +48 665 554 661

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o przyznanie pomocy postpenitencjarnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
21-04-16 18:10
Sutor Jarosław
50.5KB

Rejestr zmian strony Pomoc postpenitencjarna

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2020-04-29 09:22:27
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2021-04-16 18:11:53
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2021-04-16 18:11:50
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2021-04-16 18:11:50
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1353