BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Rejestry sądowe

Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi rejestr Ksiąg Wieczystych – NKW.

Nowa Księga Wieczysta (NKW) jest projektem informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającym:

  • zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym,

  • przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego,

  • wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków,

  • bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych,

  • wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych.

Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych, usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych oraz techniki prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez odejście od ręcznych metod na rzecz zastosowania technik informatycznych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, przy zachowaniu ich ochrony przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności umożliwienie bezpośredniego wglądu do ksiąg wieczystych.

Systemem NKW stopniowo obejmowane są kolejne wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych na terenie całego kraju.

Treść ksiąg wieczystych objętych systemem NKW gromadzona jest w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, mieszczącej się w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Danych Ministerstwa Sprawiedliwości. 

W Sądzie Rejonowym w Chorzowie znajduje się Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Ekspozytura czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Rejestr zmian strony Rejestry sądowe

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 13:46:49
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2016-07-13 09:23:50
Wytworzenie publikacji
Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-13 09:23:48
Zatwierdzenie
Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-13 09:23:48
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
4871