Sąd Rejonowy w Chorzowie

Informacje publiczne

Prezentowane strony zawierają uzupełnienie informacji zamieszczonej na naszej witrynie o dane wymagane w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Chorzowie.

Zasady publikacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Chorzowie regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Redakcja strony: Informacje publiczne

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja: Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 12:43:12
  • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2016-07-18 12:43:15
  • Wytworzenie publikacji: Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 12:43:12
  • Zatwierdzenie informacji: Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 12:43:12
Liczba odwiedzin: 7174