BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Kierownictwo

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Prezes Sądu Rejonowego

 S.S.R. Tytus Lewandowski

Zadania

Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora  sądu. Pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne, przewidziane w ustawie w odrębnych przepisach. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów sądu.


Prezes Sądu w zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu podlega prezesowi sądu przełożonego (okręgowego) oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

Wiceprezesi

S.S.R. Aneta Obara-Maciejowska

S.S.R. Aleksandra Kliś-Śmiejka

 

Dyrektor Sądu

Dorota Krauze

 

Rejestr zmian strony Kierownictwo

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2022-05-13 08:33:00
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2022-05-13 08:33:03
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2022-05-13 08:33:00
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2022-05-13 08:33:00
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
3894