BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Kierownictwo

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Prezes Sądu Rejonowego

 S.S.R. Alina Kołakowska

Zadania

Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora  sądu. Pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne, przewidziane w ustawie w odrębnych przepisach. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów sądu.


Prezes Sądu w zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu podlega prezesowi sądu przełożonego (okręgowego) oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

Wiceprezesi

S.S.R. Bartłomiej Kwaśnik

S.S.R. Tytus Lewandowski

Dyrektor Sądu

Dorota Krauze

 

Rejestr zmian strony Kierownictwo

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2020-02-27 07:31:56
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2020-02-27 07:31:59
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2020-02-27 07:31:56
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2020-02-27 07:31:56
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
1983