Sąd Rejonowy w Chorzowie

Kierownictwo

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Prezes Sądu Rejonowego

 S.S.R. Alina Kołakowska

Zadania

Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora  sądu. Pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne, przewidziane w ustawie w odrębnych przepisach. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów sądu.


Prezes Sądu w zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu podlega prezesowi sądu przełożonego (okręgowego) oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

Wiceprezesi

S.S.R. Bartłomiej Kwaśnik

S.S.R. Tytus Lewandowski

Dyrektor Sądu

Dorota Krauze

 

Redakcja strony: Kierownictwo

  • Podmiot udostępniający informację:Sutor Jarosław
  • Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2020-02-27 07:31:56
  • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2020-02-27 07:31:59
  • Wytworzenie publikacji: Sutor Jarosław 2020-02-27 07:31:56
  • Zatwierdzenie informacji: Sutor Jarosław 2020-02-27 07:31:56
Liczba odwiedzin: 1834