BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Kierownictwo

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Prezes Sądu Rejonowego

 S.S.R. Alina Kołakowska

Zadania

Kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora  sądu. Pełni czynności z zakresu administracji sądowej oraz inne, przewidziane w ustawie w odrębnych przepisach. Jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów sądu.


Prezes Sądu w zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu podlega prezesowi sądu przełożonego (okręgowego) oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

Wiceprezesi

S.S.R. Aneta Obara-Maciejowska

S.S.R. Tytus Lewandowski

Dyrektor Sądu

Dorota Krauze

 

Rejestr zmian strony Kierownictwo

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2021-04-01 10:14:12
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2021-04-01 10:14:15
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2021-04-01 10:14:12
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2021-04-01 10:14:12
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2774