BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. MS Nr 5 poz. 22 ze zm.).

Sprawy zawisłe w Sądzie Rejonowym w Chorzowie załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej. Wszystkie sprawy są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych komórek organizacyjnych.

Sprawy zawisłe w Sądzie rejestrowane są w wydziale, w odpowiedniej księdze biurowej w kolejności ich wpływu.

Sprawy rozpoznawane są w składzie jednego sędziego lub w składach ławniczych, bądź w szczególnych przypadkach w składach zawodowych. W postępowaniu cywilnym sprawy przydzielane są sędziom według ustalonego przez Kolegium Sądu Okręgowego w Katowicach podziału czynności sędziów - tzw. systemu numerkowego. Sprawy karne i wykroczeniowe przydzielane są sędziom stosownie do zasad wynikających z art. 351 Kodeksu postępowania karnego.

Informacja na temat właściwości rzeczowej sądów rejonowych i okręgowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w „Przewodniku po wymiarze sprawiedliwości”.

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Chorzowie to miasta:  Chorzów i  Świętochłowice.

Rejestr zmian strony Załatwianie spraw

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 14:07:39
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2016-07-18 14:07:41
Wytworzenie publikacji
Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 14:07:39
Zatwierdzenie
Sąd Rejonowy w Chorzowie 2016-07-18 14:07:39
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2494