BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Komunikat koronawirus

 

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 28 marca 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Chorzowie obowiązuje Zarządzenie nr 14/2022 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zachęcamy do zapoznania się z treścią ninejszego dokumentu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 3499 445 lub adresem e-mail:   

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek) przebywa na kwarantannie, miała kontakt z osobą wykazującą objawy COVID-19 itp. prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie bądź drogą e-mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy e-mailowe podane są poniżej).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres e-mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Jednocześnie informujemy, że w sekretariatach wydziałów nie odbywa się bezpośrednia obsługa interesantów. Wszelkie czynności realizowane są:

 • przez Biuro Obsługi Interesanta w budynku Sądu przy ul. Rostka 2 (za wyjątkiem VI Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Chorzowie, ul. Floriańska 24a oraz Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej z siedzibą w Chorzowie ul. Dworcowa 3- które przyjmują interesantów osobiście),
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zaleca się wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną za pośrednictwem adresów e-mail, e-PUAP oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wszelkie opłaty sądowe należy uiszczać przelewem na podane na stronie internetowej www.chorzow.sr.gov.pl rachunki bankowe. Zakupu e-znaków można dokonać elektroniczne za pomocą portalu E-Płatności na stronie https://oplaty.ms.gov.pl/

W celu sprawnej i skutecznej możliwości informowania o terminach rozpraw i posiedzeń w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, w tym także w sprawach odroczonych na kolejny termin oraz o możliwości wyznaczania wideokonferencji, uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów i adresów e-mailowych, które umożliwią szybkie i bezkolizyjne zawiadomienie o powyższych czynnościach.

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa uprzejmie prosimy, aby kwestie informacyjne załatwiane były przez Państwa – w miarę możliwości: 

 1. Drogą telefoniczną pod numerami telefonów:
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  • Biuro Obsługi Interesanta: 
  • I Wydział Cywilny: 
  • II Wydział Karny:
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
  • IV Wydział Wykonywania Orzeczeń:
  • V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
  • VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
  • VII Wydział Karny:
  • VIII Wydział Cywilny:
  • Oddział Administracyjny:
  • Oddział Finansowy:
  • Oddział Kadr:
  • Oddział Gospodarczy: 
  • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:
  • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:
  • III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:
 3. Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP

 

Rekomendujemy korzystanie z informacji umieszczonych na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chorzowie: www.chorzow.sr.gov.pl - bez osobistego stawiennictwa.

 

w oryginale

Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Chorzowie

Rejestr zmian strony Komunikat koronawirus

Podmiot udostępniający informację
IntraCOM.pl na zlecenie SR Chorzów
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM 2020-03-18 14:05:18
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2022-04-11 12:33:20
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2022-04-11 12:33:17
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2022-04-11 12:33:17
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
10119