Sąd Rejonowy w Chorzowie

Komunikat koronawirus

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ WYSTĘPOWANIA KORONAWIRUSA I PODJĘTE W CAŁYM KRAJU DZIAŁANIA I ZALECENIA PROFILAKTYCZNE INFORMUJEMY, IŻ W OKRESIE OD DNIA 13 MARCA 2020 R. DO DNIA 29 MAJA 2020 R. W SĄDZIE REJONOWYM W CHORZOWIE ODWOŁANO ROZPOZNAWANIE SPRAW SĄDOWYCH WSKAZANYCH NA WOKANDACH OBEJMUJĄCYCH ROZPRAWY ORAZ POSIEDZENIA JAWNE WYZNACZONE W SĄDZIE REJONOWYM W CHORZOWIE ZA WYJĄTKIEM SPRAW PILNYCH.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 3499 445 lub adresem e-mail:   

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek) w ostatnich 14 dniach wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie bądź drogą e-mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy e-mailowe podane są poniżej).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres e-mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Od dnia 13 marca 2020r. - do odwołania - interesantów nie przyjmują następujące komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Chorzowie:

 1. Sekretariaty Wydziałów/Oddziałów/Sekcji/Zespołów
 2. Biuro Obsługi Interesantów
 3. Czytelnia Akt
 4. Kasa
 5. Biuro Podawcze

Podstawowymi formami kontaktu z Sądem Rejonowym w Chorzowie są:

 1. poczta elektroniczna/ePUAP/fax
 2. kontakt telefoniczny
 3. forma pisemna- za pośrednictwem operatora pocztowego
 4. korespondencję we wszystkich sprawach można składać w skrzynce znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Sądu przy ul. dr Józefa Rostka 2 – bez możliwości potwierdzenia odbioru

Wszelkie opłaty sądowe należy uiszczać przelewem na podane na stronie internetowej www.chorzow.sr.gov.pl rachunki bankowe. Zakupu e-znaków można dokonać elektroniczne za pomocą portalu E-Płatności na stronie https://oplaty.ms.gov.pl/

OD DNIA 16 MARCA 2020 R. DO ODWOŁANIA WPROWADZA SIĘ ZMIANY GODZIN URZĘDOWANIA SĄDU REJONOWEGO W CHORZOWIE NA GODZINY:

 OD 7.30 DO 15.30 WE WSZYSTKIE DNI ROBOCZE.

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa uprzejmie prosimy, aby kwestie informacyjne załatwiane były przez Państwa – w miarę możliwości: 

 1. Drogą telefoniczną pod numerami telefonów:
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  • Biuro Obsługi Interesanta: 
  • I Wydział Cywilny: 
  • II Wydział Karny:
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
  • IV Wydział Wykonywania Orzeczeń:
  • V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
  • VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
  • VII Wydział Karny:
  • VIII Wydział Cywilny:
  • Oddział Administracyjny:
  • Oddział Finansowy:
  • Oddział Kadr:
  • Oddział Gospodarczy: 
  • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:
  • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:
  • III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej:
 3. Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP

 

Rekomendujemy korzystanie z informacji umieszczonych na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Chorzowie: www.chorzow.sr.gov.pl - bez osobistego stawiennictwa.

 

w oryginale

Prezes i Dyrektor Sądu Rejonowego w Chorzowie

Redakcja strony: Komunikat koronawirus

 • Podmiot udostępniający informację:IntraCOM.pl na zlecenie SR Chorzów
 • Pierwsza publikacja: Katowice IntraCOM 2020-03-18 14:05:18
 • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2020-05-15 14:34:16
 • Wytworzenie publikacji: Sutor Jarosław 2020-05-15 14:34:12
 • Zatwierdzenie informacji: Sutor Jarosław 2020-05-15 14:34:12
Liczba odwiedzin: 1902