BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Ankieta oceny satysfakcji interesanta

Ankieta oceny satysfakcji interesanta
w Sądzie Rejonowym w Chorzowie

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesanta w tutejszym sądzie, w imieniu kierownictwa sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmie ok. 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi interesanta w sądach.

 1. Płeć

 2. Wykształcenie


 3. Wiek


 4. Jak często korzysta Pani/Pan z obsługi świadczonej przez tutejszy Sąd?

 5. Przez którą komórkę organizacyjną był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a?


  Proszę podać podać nazwę komórki organizacyjnej, jeżeli powyżej zaznaczono 'Inna':


 6. W jakim zakresie korzystał/a Pani/Pan z usług tutejszego sądu?

  Proszę podać rodzaj usług, jeżeli powyżej zaznaczono 'inne':


 7. Jaką grupę Interesantów Pani/Pan reprezentuje?

  Proszę podać nazwę grupy, jeżeli powyżej zaznaczono 'Inna':


 8. Który sposób kontaktu z Sądem jest dla Pani/a najdogodniejszy?

 9. Czy podczas wizyty w sądzie osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała się pomocna w załatwieniu Pana/Pani sprawy? 10. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała cierpliwość i poświęciła odpowiednią ilość czasu na załatwienie sprawy?

 11. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą używała zwrotów przyjaznych wobec Pana/Pani, czy mówiła jasnym i zrozumiałym językiem? 12. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą udzieliła jasnych i wyczerpujących odpowiedzi wyjaśniających wszelkie Pana/Pani wątpliwości, czy wskazała, jakie należy przygotować dokumenty i gdzie należy je złożyć?

 13. Czy na zakończenie rozmowy pracownik upewnił się, że nie ma Pan/Pani więcej pytań lub czy może jeszcze w czymś pomóc? 14. Jak ocenia Pani/Pan wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku sądu?

 15. Jakie zmiany Pani/Pana zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez tutejszy sąd? Państwa oczekiwania i propozycje:


Rejestr zmian strony Ankieta oceny satysfakcji interesanta

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 13:52:52
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2021-03-08 08:07:03
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2021-03-08 08:06:39
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2021-03-08 08:06:39
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
7584