BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Archiwum sądu

Kierownik Archiwum:

Bogdan Rzepka

Pokój: 10
parter

Dane teleadresowe:

ul. dr Józefa Rostka 2,
41-500 Chorzów
tel. 32 / 349-94-87

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30
e-mail:

Właściwość rzeczowa:

Czynności i zadania archiwum sądowego określa:

 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. - Dz.U.2016.1506 - tekst jednolity
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnym do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015 roku - Dz.U.2015.1743
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych - Dz.U.2014.991 - tekst jednolity.
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MS z dnia 28 grudnia 2018 r.)

Udostępnianie zasobu archiwum zakładowego:

Akta znajdujące się w zasobie archiwalnym Sądu Rejonowego w Chorzowie udostępniane są za pośrednictwem komórek organizacyjnych (wydziały).

Akta przekazane do Archiwum Państwowego w Katowicach (ul. Józefowska 104)
 • Zbiór akt gruntowych sądów w Chorzowie z lat 1704 - 1971 r.
 • Przepisy ogólne sądu z lat 1885 - 1904 r.
 • Akta spraw cywilnych z lat 1916 - 1922 r. Sądu Obwodowego w Królewskiej Hucie [Amtsgericht Königshütte]
 • Akta spraw cywilnych z lat 1930 - 1939 r. Sądu Grodzkiego w Chorzowie
 • Akta spraw cywilnych i karnych z lat 1939 - 1945 r. Sądu Obwodowego w Królewskiej Hucie [Amtsgericht Königshütte]
 • Akta spraw cywilnych z lat 1940 - 1945 r. Sądu Grodzkiego w Chorzowie
 • Akta spraw cywilnych z lat 1945 - 1950 r. Sądu Grodzkiego w Chorzowie
 • Akta spraw cywilnych z lat 1947 - 1950 r. Sądu Grodzkiego w Chorzowie (sprawy spadkowe)
 • Akta spraw cywilnych z lat 1950 - 1956 r. Sądu Powiatowego w Chorzowie
 • Księgi i urządzenia ewidencyjne Sądu Grodzkiego w Chorzowie z lat 1930 - 1939
 • Księgi i urządzenia ewidencyjne Sądu Obwodowego w Królewskiej Hucie [Amtsgericht Königshütte] z lat 1939 - 1947
 • Księgi i urządzenia ewidencyjne Sądu Grodzkiego w Chorzowie z lat 1945 - 1950
 • Księgi i urządzenia ewidencyjne Sądu Grodzkiego w Chorzowie z lat 1951 - 1960
 • Księgi i urządzenia ewidencyjne Sądu Powiatowego w Świetochłowicach - Lipiny z lat 1951 - 1960
Akta przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Katowicach (ul. Józefowska 102)
 • Akta spraw cywilnych (Zg) z lat 1945 - 1950 r. Sądu Grodzkiego w Chorzowie
 • Akta spraw cywilnych z lat 1951 - 1975 r. Sądu Powiatowego w Chorzowie
 • Akta spraw karnych z lat 1969 - 1985 r.
 • Dokumentacja wytworzona w 1945 r. Oddział Rehabilitacyjny
 • Dokumentacja wytworzona w latach 1945 - 1948 r.

 

Rejestr zmian strony Archiwum sądu

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2018-03-27 10:46:29
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2020-12-07 09:14:10
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2020-12-07 09:14:07
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2020-12-07 09:14:07
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
4051