Sąd Rejonowy w Chorzowie

Archiwum sądu

Kierownik:

Bogdan Rzepka

Pokój: 10
parter

Dane teleadresowe:

ul. dr Józefa Rostka 2,
41-500 Chorzów
tel. 32 / 349-94-87

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30
e-mail:

Właściwość rzeczowa:

Czynności i zadania archiwum sądowego określa:

  • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. - Dz.U.2016.1506 - tekst jednolity
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnym do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej z dnia 20 października 2015 roku - Dz.U.2015.1743
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych - Dz.U.2014.991 - tekst jednolity.

 

Redakcja strony: Archiwum sądu

  • Podmiot udostępniający informację:Sutor Jarosław
  • Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2018-03-27 10:46:29
  • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2018-03-27 10:55:09
  • Wytworzenie publikacji: Sutor Jarosław 2018-03-27 10:55:06
  • Zatwierdzenie informacji: Sutor Jarosław 2018-03-27 10:55:06
Liczba odwiedzin: 710