Sąd Rejonowy w Chorzowie

Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Chorzowie

Zbigniew Szafert

Dane teleadresowe:

telefon: 32 / 349-94-17

e-mail:

Dyrektor Sądu:

 • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań,
 • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym,
 • kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
 • określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
  reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Chorzowie podlega Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Prezesowi Sądu Rejonowego w Chorzowie.

Z dniem 20 stycznia 2017 r. Pani Dorota Krauze, Główny Specjalista ds. Gospodarczych pf. Kierownika Oddziału Gospodarczego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, została wyznaczona jako osoba upoważniona do wykonywania obowiązków Dyrektora Sądu Rejonowego w Chorzowie w czasie jego nieobecności, w pełnym zakresie kompetencji do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

 

 

Redakcja strony: Dyrektor Sądu

 • Podmiot udostępniający informację:Sutor Jarosław
 • Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2016-07-12 13:13:18
 • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2019-01-27 23:53:32
 • Wytworzenie publikacji: Sutor Jarosław 2019-01-27 23:53:28
 • Zatwierdzenie informacji: Sutor Jarosław 2019-01-27 23:53:28
Liczba odwiedzin: 3905