BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Chorzowie

Dorota Krauze

Dane teleadresowe:

Pokój: 120
I piętro

telefon: 32 / 349-94-17

e-mail:

Dyrektor Sądu:

  • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań,
  • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym,
  • kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach,
  • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
  • określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
  • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Chorzowie podlega Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Prezesowi Sądu Rejonowego w Chorzowie.

Z dniem 10 lipca 2020 r. Pani Alina Góralczyk, Kierownik Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, została wyznaczona jako osoba upoważniona do wykonywania obowiązków Dyrektora Sądu Rejonowego w Chorzowie w czasie jego nieobecności, w pełnym zakresie kompetencji.

 

 

 

Rejestr zmian strony Dyrektor Sądu

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 13:13:18
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2022-04-28 13:55:34
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2022-04-28 13:55:31
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2022-04-28 13:55:31
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
8602