BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Struktura Organizacyjna

Liczba pracowników etatowych Sądu Rejonowego w Chorzowie wynosi wg stanu na dzień 28.02.2022 r.:

  • sędziowie: 32 etaty
  • referendarze: 9 etatów
  • asystenci sędziów: 12 etatów
  • urzędnicy sądowi: 102 etaty
  • kuratorzy: 29 etatów
  • inni pracownicy: 9 etatów
  • OGÓŁEM: 193 etaty


Na podstawie § 2 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2017 r. poz. 269)

tworzy się VIII Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Chorzowie.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 14/16
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 16 września 2016 r.
O.Adm - 022-14/16


Na podstawie § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U Nr 2015.2316, ze zm.) - po zasięgnięciu opinii Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15 lipca i 8 września 2016 r. Adm.0140-35/16

znoszę się z dniem 1 października 2016 r. Sekcję do spraw uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, która została utworzona zarządzeniem Nr 25/09 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 grudnia 2009 r.

Sąd Rejonowy w Chorzowie jest jednostką organizacyjną w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach.

W Sądzie Rejonowym w Chorzowie zostało utworzonych osiem wydziałów.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Schemat organizacyjny - wersja dostępna w pliku JPG
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4926
20-02-13 07:39
Sutor Jarosław
354.11KB

Rejestr zmian strony Struktura Organizacyjna

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 11:26:41
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2022-08-01 13:32:25
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2022-08-01 13:32:22
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2022-08-01 13:32:22
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
84686