BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Kasa sądu

Informujemy, że od 1 grudnia 2020 r. w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie zainstalowany został samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat, który umożliwia  dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem kart płatniczych  z tytułu dochodów budżetowych, funduszu PP i PP i sum na zlecenie na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie  m.in. z tytułu:

 • opłata od pozwu,
 • opłata od wniosku,
 • opłata za kserokopię,
 • opłata od zażalenia,
 • grzywna,
 • koszty postępowania,
 • zaliczka do sprawy,
 • nawiązki i świadczenia

Za pośrednictwem urządzenia możliwy jest również zakup e- znaku, za pomocą którego można m. in. opłacić wniosek.

Nie jest dopuszczalny zwrot niewykorzystanego e-znaku, jak również zwrot opłaty sądowej w formie e-znaków w kasie sądu.

Jak korzystać z wpłatomatu? Pobierz instrukcję

 

Kasa sądu znajduje się przy wejściu głównym.

Godziny przyjęć interesantów:

uwzglęniając przerwy na dezynfekcję:

 • poniedziałek: 8:00 – 10:15, 10:30 – 12:30, 12:45 – 14:30
 • wtorek-piątek: 7:30 – 10:15, 10:30 – 12:30, 12:45 – 14:30

tel. 32 / 349-94-00

W kasie są przyjmowane wpłaty gotówkowe z tytułu opłat sądowych oraz dokonywane są wypłaty gotówkowe na podstawie różnych tytułów i decyzji (postanowień) sądowych. 

Likwidacja znaków opłaty sądowej w formie papierowej z dniem 30 czerwca 2018

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 408) tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018r.

E-płatności dla obywatela

Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej.

Znak opłaty sądowej w nowej formie ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl.

UWAGA: papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r. Po tej dacie:

 • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 • nie będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych znaków;
 • dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).

Od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

Jako obowiązujące i dopuszczalne formy wniesienia opłat sądowych w dalszym ciągu pozostają również uiszczenia w formie:

 • bezgotówkowej - tradycyjny przelew na rachunek dochodów sądu;
 • wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu.

 

UWAGA !
Wpłaty z tytułu opłat sądowych można również dokonać na rachunek bankowy.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Instrukcja - Samoobsługowy Terminal Płatniczy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 573
21-01-05 09:45
Sutor Jarosław
1.19MB

Rejestr zmian strony Kasa sądu

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 13:13:15
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2022-02-08 09:39:35
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2022-02-08 09:39:32
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2022-02-08 09:39:32
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
10619