BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Ośrodki Kuratorskie

Działalność Ośrodków Kuratorskich reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ośrodków kuratorskich z dnia 5 października 2001 r. 

Skierowanie do Ośrodka Kuratorskiego następuje na podstawie postanowienia Sądu – jest to środek wychowawczy przewidziany w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. art. 6 pkt. 6.

Ośrodki Kuratorskie prowadzą działalność profilaktyczną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjno - terapeutyczną, zmierzając do zmiany postaw uczestników w kierunku społecznie pożądanym, zapewniającym prawidłowy rozwój ich osobowości, w szczególności poprzez: zaspokajanie potrzeb osobowościowych, rozwiązywanie problemów psychicznych, uczenie samodzielnego radzenia sobie z trudnościami życiowymi, eliminowanie zaniedbań wychowawczych i edukacyjnych oraz wyrównywanie zaniedbań środowiskowych, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, rozwijanie zainteresowań, wyrabianie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego, rozładowywanie napięć emocjonalnych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i opiekuńczości.

 

W Sądzie Rejonowym w Chorzowie zostały utworzone nastepujące Ośrodki Kuratorskie:

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

https://www.chorzow.sr.gov.pl/informacje_ogolne/nieodplatna_pomoc.html

Rejestr zmian strony Ośrodki Kuratorskie

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2018-07-16 08:47:19
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2022-07-25 09:20:36
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2022-07-25 09:20:33
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2022-07-25 09:20:33
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
4071