BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

VIII Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału: 

SSR Tytus Lewandowski

Pokój: 301
III piętro

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:

SSR Agnieszka Szczygieł-Czaputa

Pokój: 301
III piętro

Dane teleadresowe:

ul. dr Józefa Rostka 2,
41-500 Chorzów
tel. 32 / 349-94-68
fax 32 / 349-94-26

e-mail:

Kierownik Sekretariatu Wydziału:

Justyna Kramorz

Pokój: 301
III piętro

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału:

Natalia Stobrawa

Pokój: 301
III piętro

 

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:

wtorek 13.00 - 14.00
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Wydziału

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek-piątek 8:00 – 15:00 

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek-piątek 7:30 – 15:30 

Właściwość miejscowa (dla osób pozwanych):

Miasto Chorzów i Świętochłowice 

Właściwość rzeczowa:

Wydział cywilny zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw:

 • o prawa majątkowe, których wartość nie przekracza 75.000zł
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o wstąpienie w stosunek najmu
 • o zapłatę
 • o zasiedzenie
 • o naruszenie posiadania
 • o zniesienie wspólności majątkowej po rozwodzie
 • o skargę na czynność komornika
 • o eksmisję
 • o zniesienie współwłasności 

Sędziowie, asesorzy i referendarze orzekający w wydziale:

 • SSR Jarosław Antoniuk - delegacja do Sądu Okręgowego w Katowicach od 15.12.2019 do 14.12.2020
 • SSR Marta Jankowska-Kucia
 • SSR Tytus Lewandowski
 • SSR Joanna Rusinko
 • SSR Agnieszka Szczygieł-Czaputa
 • SSR Adam Warzecha
 • ASR Sylwia Dudek
 • ASR Anna Trelewicz
 • RSR Iwona Brol
 • RSR Katarzyna Piekoszewska
Kategoria: VIII Wydział Cywilny [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf RSR Iwona Brol - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
20-01-10 12:58
Sutor Jarosław
545.3KB
pdf RSR Katarzyna Piekoszewska - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
20-01-10 13:44
Sutor Jarosław
539.91KB
pdf ASR Anna Trelewicz - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
20-01-10 13:51
Sutor Jarosław
524.51KB
pdf ASR Sylwia Dudek - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
20-01-10 13:03
Sutor Jarosław
498.79KB
pdf SSR Marta Jankowska-Kucia - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
20-01-10 13:05
Sutor Jarosław
497.35KB
pdf SSR Adam Warzecha - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
20-01-10 13:51
Sutor Jarosław
479.21KB
pdf SSR Agnieszka Szczygieł-Czaputa - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
20-01-31 13:26
Sutor Jarosław
557.93KB
pdf SSR Joanna Rusinko - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
20-01-10 13:45
Sutor Jarosław
529.07KB
pdf SSR Tytus Lewandowski - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
20-01-10 13:41
Sutor Jarosław
753.63KB

Złożenie wniosku w sprawie cywilnej

Sporządzenie pozwu i wniosku w postępowaniu procesowym. Niezbędne elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:

 • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres) lub nazwa i adres firmy
 • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska i adresy)
 • oznaczenie Sądu
 • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew)
 • określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od Sądu)
 • określenie wartości przedmiotu sporu
 • uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego Sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo tj. Podstawy faktycznej żądania)
  podpisanie pisma

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

Urzędowe formularze pozwów (są udostępniane nieodpłatnie w każdym sądzie) muszą być stosowane jedynie w sprawach:

 • rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,
 • o roszczenia dostawców usług i rzeczy o charakterze powszechnym wymienionych w art. 1871 k.p.c. (np. usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, woda i odprowadzanie ścieków)

W pozostałych sprawach procesowych i wszystkich sprawach nieprocesowych nie stosuje się żadnych urzędowych formularzy pism (pozwów, wniosków).

W poszczególnych sprawach procesowych lub nieprocesowych konieczna treść tych pism może być inna.

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Sądu.

Rejestr zmian strony VIII Wydział Cywilny

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2018-01-02 14:32:20
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2020-03-23 22:28:28
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2020-03-23 22:28:23
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2020-03-23 22:28:23
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
9902