Sąd Rejonowy w Chorzowie

I Wydział Cywilny

Przewodnicząca Wydziału: 

SSR Aleksandra Kliś-Śmiejka

Pokój: 325
III piętro

Zastępca Przewodniczącego Wydziału:

SSR Katarzyna Skorek

Pokój: 325
III piętro

Dane teleadresowe:

ul. dr Józefa Rostka 2,
41-500 Chorzów
tel. 32 / 349-94-74 
fax 32 / 349-94-75

e-mail:

Kierownik Sekretariatu Wydziału:

Agnieszka Trusz

Pokój: 325
III piętro

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału:

Ktarzyna Mróz

Pokój: 325
III piętro

 

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:

poniedziałek 13.00 - 14.00
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Wydziału

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek-piątek 8:00 – 15:00 

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek-piątek 7:30 – 15:30 

Właściwość miejscowa (dla osób pozwanych):

Miasto Chorzów i Świętochłowice 

Właściwość rzeczowa:

Wydział cywilny zajmuje się m.in. rozpoznawaniem spraw:

 • o prawa majątkowe, których wartość nie przekracza 75.000zł
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o wstąpienie w stosunek najmu
 • o zapłatę
 • o zasiedzenie
 • o naruszenie posiadania
 • o zniesienie wspólności majątkowej po rozwodzie
 • o skargę na czynność komornika
 • o eksmisję
 • o zniesienie współwłasności 

Sędziowie, asesorzy i referendarze orzekający w wydziale:

 • SSR Aleksandra Kliś-Śmiejka
 • SSR Bogumiła Kokot-Libuda
 • SSR Aneta Kołodziej
 • SSR Joanna Rutkowska
 • SSR Katarzyna Skorek
 • SSR Monika Sobas-Rogowska - delegacja do Sądu Okręgowego w Katowicach od 18 marca 2020 na czas nieokreślony
 • ASR Aleksandra Delmanowicz
 • RSR Tomasz Smolarz
 • RSR Katarzyna Woszczek
Kategoria: I Wydział Cywilny [ 10 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
pdf RSR Katarzyna Woszczek - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
Sutor Jarosław 2019-05-22 11:21:35 504.96KB
pdf RSR Katarzyna Korzeniowska-Grabowska - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
Sutor Jarosław 2018-12-05 10:11:17 409.24KB
pdf RSR Tomasz Smolarz - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
Sutor Jarosław 2018-07-27 12:26:55 479.01KB
pdf ASR Aleksandra Delmanowicz - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
Sutor Jarosław 2017-11-23 12:40:18 467.26KB
pdf SSR Aneta Kołodziej - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
Sutor Jarosław 2016-10-06 08:32:56 464.59KB
pdf SSR Joanna Rutkowska - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 325
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:33:32 475.43KB
pdf SSR Monika Sobas-Rogowska - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 307
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:32:06 418.52KB
pdf SSR Katarzyna Skorek - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:31:50 531.24KB
pdf SSR Bogumiła Kokot-Libuda - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:29:46 522.54KB
pdf SSR Aleksandra Kliś-Śmiejka - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:29:30 442.33KB

Złożenie wniosku w sprawie cywilnej

Sporządzenie pozwu i wniosku w postępowaniu procesowym. Niezbędne elementy wspólne dla pozwu i wniosku w postępowaniu nieprocesowym:

 • dokładne oznaczenie osoby wnoszącej pismo (imię, nazwisko i adres) lub nazwa i adres firmy
 • dokładne oznaczenie osoby lub osób pozwanych (imiona, nazwiska i adresy)
 • oznaczenie Sądu
 • oznaczenie rodzaju pisma (wniosek, pozew)
 • określenie żądania (tzn. jakiego rozstrzygnięcia osoba wnosząca pismo domaga się od Sądu)
 • określenie wartości przedmiotu sporu
 • uzasadnienie żądania (wskazanie dlaczego Sąd powinien uwzględnić żądanie wnoszącego pismo tj. Podstawy faktycznej żądania)
  podpisanie pisma

Wszelkie pisma procesowe (pozew, wniosek, odpowiedź na pozew lub wniosek, zażalenie, apelacja i inne pisma procesowe) należy składać wraz z odpisem dla strony przeciwnej i odpisami załączników do pisma, a w postępowaniu w sprawach nieprocesowych z taką liczbą odpisów pisma i odpisów załączników, jaka jest liczba uczestników postępowania.

Urzędowe formularze pozwów (są udostępniane nieodpłatnie w każdym sądzie) muszą być stosowane jedynie w sprawach:

 • rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,
 • o roszczenia dostawców usług i rzeczy o charakterze powszechnym wymienionych w art. 1871 k.p.c. (np. usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, woda i odprowadzanie ścieków)

W pozostałych sprawach procesowych i wszystkich sprawach nieprocesowych nie stosuje się żadnych urzędowych formularzy pism (pozwów, wniosków).

W poszczególnych sprawach procesowych lub nieprocesowych konieczna treść tych pism może być inna.

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Sądu.

Redakcja strony: I Wydział Cywilny

 • Podmiot udostępniający informację:Sutor Jarosław
 • Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2016-07-12 13:13:16
 • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2020-03-23 22:24:06
 • Wytworzenie publikacji: Sutor Jarosław 2020-03-23 22:24:02
 • Zatwierdzenie informacji: Sutor Jarosław 2020-03-23 22:24:02
Liczba odwiedzin: 30802