Sąd Rejonowy w Chorzowie

I Wydział Cywilny Sekcja do spraw uproszczonych (zniesiony)

UWAGA!
Z dniem 1 października 2016 roku została zniesiona Sekcja do spraw uproszczonych I Wydziału Cywilnego.

Zarządzenie nr 14/16
Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 16 września 2016 r.
O.Adm - 022-14/16


Na podstawie § 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U Nr 2015.2316, ze zm.) - po zasięgnięciu opinii Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15 lipca i 8 września 2016 r. Adm.0140-35/16

znoszę się z dniem 1 października 2016 r. Sekcję do spraw uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, która została utworzona zarządzeniem Nr 25/09 Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 grudnia 2009 r.

 

Redakcja strony: I Wydział Cywilny Sekcja do spraw uproszczonych (zniesiony)

  • Podmiot udostępniający informację:Sutor Jarosław
  • Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2016-07-12 13:13:16
  • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2016-10-12 12:06:36
  • Wytworzenie publikacji: Sutor Jarosław 2016-10-12 12:06:20
  • Zatwierdzenie informacji: Sutor Jarosław 2016-10-12 12:06:20
Liczba odwiedzin: 5369