Sąd Rejonowy w Chorzowie

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodnicząca:

 RSR Maria Sobecka

Dane teleadresowe:

ul. dr Józefa Rostka 2,
41-500 Chorzów
tel. 32 / 3499-404
fax 32 / 3499-403

Kierownik sekretariatu:

Elżbieta Konieczny

Pokój: 5
parter
e-mail:

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:

środa 10.00 - 11.00
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Wydziału

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek-piątek 7:30 – 15:30

Kasa czynna:

Pn 8:00 - 16:45,
Wt-Pt 8:00 - 14:00

Właściwość miejscowa:

Miasto Chorzów i Świętochłowice

Poniżej publikujemy szczegółową tabelę opłat dotyczącą Wydziału Ksiąg Wieczystych, pragniemy zwrócić uwagę na to, że:

Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

Właściwość rzeczowa:

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Chorzowie.

I. Wnioski o wpis prawa własności na podstawie

1. Umowy:

 • sprzedaży,
 • zamiany,
 • darowizny,
 • zniesienia współwłasności,
 • działu spadku.

2. Orzeczeń sądowych prawomocnych lub natychmiast wykonalnych:

 • postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia,
 • wyrok w sprawie uzgodnienia stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

3. Decyzji administracyjnych:

 • o wywłaszczeniu,
 • o rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego.

II. Wnioski o wpis prawa użytkowania wieczystego na podstawie:

 • umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • decyzji administracyjnej,
 • umowy sprzedaży użytkowania wieczystego

III. Wnioski o wpis ograniczonych praw rzeczowych:

 • służebności,
 • użytkowania,
 • hipoteki,
 • spółdzielczego prawa do lokalu.

IV. Wnioski o ustanowieniu odrębnej własności lokalu

V. Wnioski o ujawnienie:

 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu, lub pierwokupu,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkownika wieczystego,
 • roszczenia wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników
 • roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności. 

Sędziowie i referendarze orzekający w wydziale:

 • RSR Łukasz Augustyniak
 • RSR Maria Sobecka
Kategoria: VI Wydział Ksiąg Wieczystych [ 2 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
pdf RSR Łukasz Augustyniak - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
Sutor Jarosław 2018-08-01 13:42:23 503.33KB
pdf RSR Maria Sobecka - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:40:07 486.29KB

Wnioski kierowane do Wydziału Ksiąg Wieczystych składane są w biurze podawczym wydziału - pokój nr 5 (parter).

Wnioski składane w biurze podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania.

Chęć przeglądania dokumentów księgi wieczystej należy zgłaszać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych bądź telefonicznie (32 3499 404) jeden dzień wcześniej, celem jej przygotowania.

Kasa sądu czynna jest: Pn 8:00 - 16:45, Wt-Pt 8:00 - 14:00.

Opłaty można również dokonać na konto bankowe dla wpłat z tytułu opłat sądowych:

NBP O/Okręgowy Katowice 97 1010 1212 3052 5122 3100 0000 

Od dnia 1 grudnia 2013 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 1412 z dnia 29 listopada 2013 w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Opłaty

 • ujawnienie budunku, przeniesienie działki do istniejącej KW (jeżeli odłączamy z dwóch ksiąg wieczystych to 120,- zł, jeżeli te dwie księgi z których odłączamy mają być zamknięte to 1x60,- zł), założenie Księgi Wieczystej, zmiany w działach I-III (+zmiana wierzyciela w hipotece) 60,- zł
 • wpis własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, wpis użytkowania wieczystego ( z Decyzji), przekształcenie użytkowania wieczystego we własność, zasiedzenie 200,- zł - od prawa
 • wpis hipoteki (zwykła, kaucyjna, łączna) 200,- zł - od hipoteki
 • zmiana treści hipoteki (termin, waluta, częściowe wykreślenie) 150,- zł - od hipoteki
 • zmiana wierzyciela 60,- zł
 • wpis własności, wpis użytkowania wieczystego (z Postanowienia spadkowego, działu spadku, zniesienia współwłasności) 150,- zł - od prawa
 • wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości 60,- zł
 • wykreślenie hipoteki 100,- zł
 • wykreślenie ostrzeżeń 30,- zł 
 • odpis zwykły z księgi wieczystej 30,- zł 
 • odpis zupełny z księgi wieczystej 60,- zł
 • zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej 10,- zł
 • odpis dokumentu z księgi wieczystej 6,- zł od strony

Redakcja strony: VI Wydział Ksiąg Wieczystych

 • Podmiot udostępniający informację:Sutor Jarosław
 • Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2016-07-12 13:13:16
 • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2018-10-24 09:44:41
 • Wytworzenie publikacji: Sutor Jarosław 2018-10-24 09:44:37
 • Zatwierdzenie informacji: Sutor Jarosław 2018-10-24 09:44:37
Liczba odwiedzin: 12491