BiP
 • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Pocztę prosimy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Chorzowie, ul. dr Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów

Przewodnicząca Wydziału:

RSR Maria Sobecka

Chorzów, ul. Floriańska 24a
parter

Dane teleadresowe:

ul. Floriańska 24a,
41-500 Chorzów
tel. 32 / 3499-404
tel./fax 32 / 3499-403

Pocztę prosimy kierować na adres: Sąd Rejonowy w Chorzowie, ul. dr Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów

e-mail:

Kierownik Sekretariatu Wydziału:

Elżbieta Konieczny

Chorzów, ul. Floriańska 24a
parter

Zastępca Kierownika Sekretariatu Wydziału:

Bożena Simon

Chorzów, ul. Floriańska 24a
parter

 

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:

środa 10.00 - 11.00
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Wydziału

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek: 8:00 – 18:00 (w tym przerwa od godz. 12:00 do 12:10)
wtorek-piątek: 8:00 – 15:00 (w tym przerwa od godz. 12:00 do 12:10)

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7:30 – 18:00
wtorek-piątek 7:30 – 15:30

Kasa czynna (Kasa Sądu w budynku przy ul. Józefa Rostka 2 w Chorzowie):

poniedziałek: 8:00 – 14:30 (w tym przerwa od godz. 12:00 do 12:10)
wtorek-piątek: 7:30 – 14:30 (w tym przerwa od godz. 12:00 do 12:10)

Właściwość miejscowa:

Miasto Chorzów i Świętochłowice

Poniżej publikujemy szczegółową tabelę opłat dotyczącą Wydziału Ksiąg Wieczystych, pragniemy zwrócić uwagę na to, że:

Opłatę od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej pobiera się od osoby, która wystąpiła z takim wnioskiem, także wówczas, gdy na jego podstawie mają być ujawnione prawa osób, które nie są wnioskodawcami.

Właściwość rzeczowa:

Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Chorzowie.

I. Wnioski o wpis prawa własności na podstawie

1. Umowy:

 • sprzedaży,
 • zamiany,
 • darowizny,
 • zniesienia współwłasności,
 • działu spadku.

2. Orzeczeń sądowych prawomocnych lub natychmiast wykonalnych:

 • postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia,
 • wyrok w sprawie uzgodnienia stanu prawnego księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

3. Decyzji administracyjnych:

 • o wywłaszczeniu,
 • o rozwiązaniu przed terminem umowy użytkowania wieczystego.

II. Wnioski o wpis prawa użytkowania wieczystego na podstawie:

 • umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
 • decyzji administracyjnej,
 • umowy sprzedaży użytkowania wieczystego

III. Wnioski o wpis ograniczonych praw rzeczowych:

 • służebności,
 • użytkowania,
 • hipoteki,
 • spółdzielczego prawa do lokalu.

IV. Wnioski o ustanowieniu odrębnej własności lokalu

V. Wnioski o ujawnienie:

 • prawa najmu lub dzierżawy, prawa odkupu, lub pierwokupu,
 • roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkownika wieczystego,
 • roszczenia wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników
 • roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności. 

Sędziowie i referendarze orzekający w wydziale:

 • RSR Magdalena Łachowska
 • RSR Maria Sobecka
Kategoria: VI Wydział Ksiąg Wieczystych [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Informacja o podziale czynności oraz sposobie uczestniczenia w przydziale spraw w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych od 01 stycznia 2021 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
22-06-21 14:57
Sutor Jarosław
406.15KB
pdf RSR Magdalena Łachowska - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
20-08-17 08:00
Sutor Jarosław
426.16KB
pdf RSR Maria Sobecka - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 627
20-08-17 08:01
Sutor Jarosław
431.97KB

Wnioski kierowane do Wydziału Ksiąg Wieczystych składane są w biurze podawczym wydziału mieszczącego się przy ul. Floriańskiej 24a w Chorzowie.

Wnioski składane w biurze podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych (zarówno wnioski o wpis do księgi wieczystej jak i o odpis z księgi wieczystej) muszą być opłacone w momencie składania.

Chęć przeglądania dokumentów księgi wieczystej należy zgłaszać osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych bądź telefonicznie (32 3499 404) jeden dzień wcześniej, celem jej przygotowania.

Kasa sądu czynna jest: Pn 8:00 - 16:45, Wt-Pt 8:00 - 14:00.
Kasa Sądu znajduje się w budynku przy ul. Józefa Rostka 2 w Chorzowie.

Opłaty można również dokonać na konto bankowe dla wpłat z tytułu opłat sądowych:

NBP O/Okręgowy Katowice 97 1010 1212 3052 5122 3100 0000 

Od dnia 1 grudnia 2013 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 1412 z dnia 29 listopada 2013 w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Opłaty

Opłaty sądowe

 

Rejestr zmian strony VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-12 13:13:16
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2022-06-01 08:00:44
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2022-06-01 08:00:41
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2022-06-01 08:00:41
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
48951