Sąd Rejonowy w Chorzowie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodniczący:

SSR Jolanta Jagoda-Michalik

Zastępca Przewodniczącego:

SSR Jolanta Dendek

Dane teleadresowe:

ul. dr Józefa Rostka 2,
41-500 Chorzów
tel. 32 / 349-94-53
fax 32 / 349-94-54

Kierownik sekretariatu:

Joanna Łukawska

Pokój: 225
II piętro
e-mail:

Przyjęcie stron przez Przewodniczącego Wydziału:

czwartek 10.00 - 12.00
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie Wydziału

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 8:00 – 18:00
wtorek-piątek 8:00 – 15:00

Właściwość miejscowa:

Miasto Chorzów i Świętochłowice

Sędziowie orzekający w wydziale:

 • SSR Jolanta Dendek
 • SSR Joanna Gwizdak
 • SSR Jolanta Jagoda-Michalik
 • SSR Andrzej Krawiec
 • SSR Katarzyna Pyrchała
 • SSR Alicja Teichmann
Kategoria: III Wydział Rodzinny i Nieletnich [ 6 ]
  Nazwa pliku Autor Data Rozmiar
pdf SSR Alicja Teichmann - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 717
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:37:03 442.75KB
pdf SSR Katarzyna Pyrchała - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:36:52 514.18KB
pdf SSR Andrzej Krawiec - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 556
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:36:35 473.54KB
pdf SSR Jolanta Jagoda-Michalik - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:36:17 407.67KB
pdf SSR Joanna Gwizdak - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:35:54 552.86KB
pdf SSR Jolanta Dendek - podział czynności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
Sutor Jarosław 2016-07-21 15:35:39 415.49KB

Pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym Sądu.

Właściwość rzeczowa:

1. W postępowaniu procesowym:

 • alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
 • ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
  zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

2. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:

 • przysposobienia,
 • pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
 • zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • ustanowienie opieki nad małoletnim,
 • ustanowienie kuratora dla małoletniego,
 • wydanie dziecka,
 • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
 • umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
 • ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
 • ustalenie kontaktów z małoletnim,
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego.

3. W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:

 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
 • zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
 • ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
 • zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku),
 • nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka,
 • ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej,
 • sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody,
 • sprawy zabezpieczenia alimentów,
 • nadanie klauzuli wykonalności,
 • sprawy w przedmiocie egzekucji sądowej.

4. W postępowaniu dotyczącym nieletnich:

 • o demoralizację,
 • o popełnienie czynów karalnych.

Opłaty

Opłaty sądowe

 

Redakcja strony: III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Podmiot udostępniający informację:Sutor Jarosław
 • Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2016-07-12 13:13:16
 • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2019-08-26 08:22:50
 • Wytworzenie publikacji: Sutor Jarosław 2019-08-26 08:22:47
 • Zatwierdzenie informacji: Sutor Jarosław 2019-08-26 08:22:47
Liczba odwiedzin: 21101