Sąd Rejonowy w Chorzowie

Zamówienia archiwalne

Zamówienia publiczne publikowane przed 25 sierpnia 2016 roku znajdują się pod adresem archiwumbip.chorzow.sr.gov.pl

Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Organizacja i prowadzenie zajęć w ośrodkach kuratorskich Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną.
OG 35-18/20 2019-12-17
Świadczenie usług utrzymania czystości na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-17/20 2019-12-05
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-39/2019 2019-12-04
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego, zakup nowych licencji komputerowych oraz usługa odnowienia licencji oprogramowania komputerowego użytkowanego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie
OG 35-38/2019 2019-12-06
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy
OG 35-16/20 2019-11-26
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd roczny budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-14f/19 2019-11-19
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego, zakup nowych licencji komputerowych oraz usługa odnowienia licencji oprogramowania komputerowego użytkowanego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie
OG 35-33/2019 2019-11-20
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2019 roku
OG 35-36/2019 2019-11-19
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji alarmowej oraz systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2020 roku
OG 35-13/20 2019-11-15
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na malowanie Ośrodków Kuratorskich Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-32/2019 2019-11-12
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji oddymiania w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-11/20 2019-11-15
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-14/20 2019-11-15
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zamieszczanie w prasie ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2020 r.
OG 35-11/2020 2019-11-12
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2020
OG 35-10/20 2019-11-12
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej - sprzedaż na surowce wtórne oraz likwidacja zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz likwidacja i utylizacja dowodów rzeczowych
OG 020-6/2019 oraz OG 231-30/2019 2019-10-28
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dostępu do Internetu dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2020-2021
OG 35-9/20 2019-11-04
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2020-2021
OG 35-7/20 2019-10-30
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynku Sądu przy ul. Rostka 2
OG 35-8/20 2019-11-05
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego, zakup nowych licencji komputerowych oraz usługa odnowienia licencji oprogramowania komputerowego użytkowanego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie
OG 35-31/2019 2019-10-25
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis faksów Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-30/2019 2019-10-14
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd instalacji gazowych i kotłów gazowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-14e/2019 2019-10-10
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd przewodów kominowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-14d/2019 2019-10-09
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd, konserwację i remont gaśnic oraz hydrantów, węży hydrantów w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-14c/2019 2019-10-09
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego dla urządzenia UTM Fortigate
OG 35-29/2019 2019-10-01
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na likwidacje i utylizacje dowodów rzeczowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie​.
OG 231-8/2019 2019-08-16
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę wody mineralnej dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w okresie czerwiec - wrzesień 2019
OG 231-12/2019 2019-06-05
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę urządzeń - tokenów dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-25/2019 2019-05-13
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-24/2019 2019-05-10
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ. dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-23/2019 2019-04-17
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-34/2019 2019-04-08
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ. dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-21/2019 2019-03-25
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis urządzeń klimatyzacyjnych Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-20/2019 2019-03-19
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-17/2019 2019-02-25
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-10/2019 2019-02-18
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis kserokopiarek Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-11/2019 2019-02-14
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę druków sądowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-9/2019 2019-02-15
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis sprzętu komputerowego Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-7/2019 2019-02-01
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Floriańskiej
OG 35-5/2019 2019-01-28
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług serwisowych dźwigu osobowego Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-4/2019 2019-01-29
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis instalacji pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-3/2019 2019-02-15
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dzierżawę łączy światłowodowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-79/2018 2019-01-31
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych-żywnościowych na potrzeby ośrodków kuratorskich przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie w roku 2019
OG 35-76/2018 2019-01-03
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zamieszczanie w prasie ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2019 r.
OG 35-75/2018 2019-01-03
Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i prowadzenie zajęć w ośrodkach kuratorskich Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną
OG 35-74/2018 2018-12-28
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę niszczarek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-72/2018 2018-12-18
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy
OG 35-47/2018 2018-12-14
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Rostka 2
OG 35-69/2018 2018-12-07
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przegląd pięcioletni budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-66/2018 2018-11-29
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zakup laptopów dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2018 r.
OG 35-65/2018 2018-11-26
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego, zakup nowych licencji komputerowych oraz usługa odnowienia licencji oprogramowania komputerowego użytkowanego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie
OG 35-63/2018 2018-12-07
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie, dostawę, montaż i serwis regałów stacjonarnych dla celów archiwalnych
OG 35-62/2018 2018-11-15
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę krzeseł do nowej siedziby VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-61/2018 2018-11-09
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie, dostawę, montaż i serwis regałów jezdnych dla celów archiwalnych
OG 35-58/2018 2018-11-09
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę mebli biurowych do nowej siedziby VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-60/2018 2018-11-09
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę uzupełniającą akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-57/2018 2018-11-07
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zakup monitorów i komputerów dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2018 r.
OG 35-55/2018 2018-11-05
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej: Sprzedaż na surowce wtórne oraz likwidacja zbędnych lub zużytych składników rzeczowego majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz likwidacja i utylizacja dowodów rzeczowych​
OG 020-2/2018 i OG 231-40/2018 2018-10-15
Świadczenie usług utrzymania czystości na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-48/2018 2018-10-08
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd przewodów kominowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-8c/2018 2018-10-08
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd instalacji gazowych oraz kotłów gazowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-8b/2018 2018-10-03
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd i konserwację gaśnic oraz hydrantów w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-8a/2018 2018-09-27
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego dla urządzenia UTM Fortigate
OG 35-52/2018 2018-10-01
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty wynajem dodatkowej powierzchni magazynowej na cele archiwum zakładowego.
OG 22-3/2018 2018-10-15
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę środków higienicznych i środków czystości dla Oddziału Administracyjnego i Gospodarczego
OG 35-27/2018 2018-09-12
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę druków - uzupełniającą - dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-44/2018 2018-08-31
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przebudowę pomieszczeń Kancelarii Tajnej w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-39/2018 2018-08-31
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę uzupełniającą mebli biurowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-43/2018 2018-08-28
Zapytanie ofertowe w przedmiocie opracowania przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-40/2018 2018-08-30
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji oddymiania w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-38/2018 2018-08-22
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę wody mineralnej dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w okresie czerwiec-wrzesień 2018
OG 231-14/2018 2018-06-06
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-28/2018 2018-04-26
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej w przedmiocie organizacji prowadzenia zajęć w Ośrodku Kuratorskim Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną
OG 35-30/2018 2018-04-30
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji alarmowej oraz systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2018 roku
OG 35-26/2018 2018-03-23
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis urządzeń klimatyzacyjnych Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-25/2018 2018-03-23
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis sprzętu komputerowego Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-20/2018 2018-03-16
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP i PPOŻ dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-15/2018 2018-03-19
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG-35-13/2018 2018-02-12
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis kserokopiarek Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-4/2018 2018-02-12
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-11/2018 2018-02-02
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-10/2018 2018-02-01
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis faksów Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-5/2018 2018-01-31
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę druków sądowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-9/2018 2018-01-30
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług serwisowych dźwigu osobowego Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-6/2018 2018-01-26
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-3/2018 2018-01-24
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na niszczenia akt sądowych i innych dokumentów Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2018-2019
OG 35-8/2018 2018-01-26
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2018-2019
OG 35-1/2018 2018-01-18
Organizacja i prowadzenie zajęć w Ośrodkach Kuratorskich Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną
OG 35-68/2017 2018-01-03
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych-żywnościowych na potrzeby Ośrodków Kuratorskich przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie w roku 2018
OG 35-69/2017 2018-01-03
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zamieszczanie w prasie ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2018 roku
OG 35-72/2017 2018-01-15
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2018-2019
OG 35-71/2017 2017-12-27
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy dla Sądu Rejonowego w Chorzowie: Część 1 - oprogramowania Część 2 - akcesoriów Część 3 - drukarek
OG 35-62/2017, OG 231-66/2017 OG 35-34C/2017 2017-12-14
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd systemu ogrzewania w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9f/2017 2017-11-24
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd roczny budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9g/2017 2017-11-15
Świadczenie usług utrzymania czystości na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-51/2017 2017-11-07
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie ul. Rostka 2
OG 35-55/2017 2017-10-13
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dostępu do Internetu dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2018-2019
OG 35-53/2017 2017-10-11
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na malowanie pomieszczeń budynku ZKSS Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-54/2017 2017-10-06
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd i konserwację gaśnic oraz hydrantów w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9e/2017 2017-09-21
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd przewodów kominowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9d/2017 2017-09-21
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd instalacji gazowych oraz kotłów gazowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9c/2017 2017-09-21
Stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-52/2017 2017-09-14
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego dla macierzy dyskowej IBM oraz dla urządzenia UTM Fortigate, a także odnowienie licencji dla DeviceLock i SecureDoc
OG 35-50/2017 2017-09-11
Stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-47/2017 2017-09-05
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych dla Ośrodków Kuratorskich Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-40/2017 2017-08-31
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę środków higienicznych i środków czystości dla Ośrodków Kuratorskich i Oddziału Administracyjnego i Gospodarczego
OG 35-43/2017 2017-08-08
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na roboty remontowe w pomieszczeniu 401 budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-39/2017 2017-07-07
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług serwisowych bramy rolowanej Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-35/2017 2017-06-29
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę wody mineralnej Muszynianka dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w okresie czerwiec - wrzesień 2017 roku
OG 231-18/2017 2017-06-06
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na roboty remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-29/2017 2017-05-04
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na likwidację i utylizację zbędnych składników rzeczowego majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz likwidację i utylizację dowodów rzeczowych
OG 020-1/2017 oraz OG 231-7/2017 2017-04-04
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę akcesoriów komputerowych i oprogramowania dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2017
OG 35-25/2017 2017-03-23
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP i PPOŻ. dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2017
OG 35-20/2017 2017-03-13
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2017
OG 35-18/2017 2017-03-07
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dzierżawę łączy światłowodowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-14/2017 2017-02-27
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis sprzętu komputerowego Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-13/2017 2017-02-09
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług serwisowych dźwigu osobowego dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-12/2017 2017-02-07
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis faksów dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-10/2017 2017-02-02
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis urządzeń klimatyzacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-11/2017 2017-02-03
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis kserokopiarek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-8/2017 2017-02-01
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-6/2017 2017-01-26
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych-żywnościowych na potrzeby ośrodków kuratorskich przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie w roku 2017
OG 35-4/2017 2017-01-13
Organizacja i prowadzenie zajęć w Ośrodkach Kuratorskich Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną.
OG 35-66/2016 2016-12-30
Zakup i dostawa oprogramowania dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-56/2016 2016-11-07
Prace remontowe w pomieszczeniach biurowych Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-52/2016 2016-10-21
Czyszczenie chemiczne tóg sędziowskich w roku 2016
OG 231-41 /2016 2016-10-07
Przegląd instalacji gazowych oraz kotłów gazowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-18/2016/c 2016-10-06
Przegląd i konserwacja gaśnic oraz hydrantów w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-18/2016/d 2016-10-07
Przegląd techniczny budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-18/2016/e 2016-10-10

Redakcja strony: Zamówienia archiwalne

  • Podmiot udostępniający informację:Sutor Jarosław
  • Pierwsza publikacja: Sutor Jarosław 2016-07-18 14:17:33
  • Aktualizacja publikacji: Sutor Jarosław 2018-01-29 15:25:46
  • Wytworzenie publikacji: Sutor Jarosław 2018-01-29 15:25:43
  • Zatwierdzenie informacji: Sutor Jarosław 2018-01-29 15:25:43
Liczba odwiedzin: 4079