BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Zamówienia archiwalne

Zamówienia publiczne publikowane przed 25 sierpnia 2016 roku znajdują się pod adresem archiwumbip.chorzow.sr.gov.pl

Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wymianę wykładziny PCV w Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej oraz drobne prace remontowe
OG 35-60/2022 2022-07-13
Prace remontowo-budowlane dla uszczelnienia naświetla budynku Sądu przy ul. dr. J. Rostka 2 Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=30667235
OG 35-59/2022 2022-07-13
Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie bramkowego wykrywacza metali
OG 231-17/2022 2022-07-08
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2022 roku
OG 35-57/2022 2022-06-28
Prace remontowo-budowlane dla uszczelnienia naświetla budynku Sądu przy ul. dr. J. Rostka 2 Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=30085546
OG 35-56/2022 2022-06-30
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wynajem dodatkowej powierzchni magazynowania na cele archiwum zakładowego sądu
OG 35-55/2022 2022-07-13
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2022 roku
OG 35-52/2022 2022-05-30
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę wody mineralnej dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w okresie czerwiec-wrzesień 2022
OG 231-12/2022 2022-05-25
Prace remontowo-budowlane dla uszczelnienia naświetla budynku Sądu przy ul. dr. J. Rostka 2 Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=28838082
OG 35-54/2022 2022-05-27
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na opracowanie ekspertyzy technicznej i określenie ewentualnego zakresu remontu kotłowni w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. dr. J. Rostka 2
OG 35-48/2022 2022-05-17
Stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=27874438
OG 35-44/2022 2022-04-29
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-47/2022 2022-04-25
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych, do ośrodków kuratorskich - otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy sądach rejonowych:
Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Pudlerska 2/2;
Ośrodek Kuratorski nr 2 przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Stefana Batorego 2a/1;
OG 35-46/2022 2022-05-31
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP i PPOŻ. dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2022 roku
OG 35-43/2022 2022-03-25
Zapytanie dotyczące rozeznania rynku w przedmiocie zamówienia usługi przeprowadzenia audytu systemu kontroli dostępu (SKD) funkcjonującego w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. dr Józefa Rostka 2
OG 35-41/2022 2022-03-22
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis urządzeń klimatyzacyjnych Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2022 roku
OG 35-42/2022 2022-03-15
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis instalacji pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2022
OG 35-39/2022 2022-03-07
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis instalacji alarmowej oraz serwis monitoringu wizyjnego w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2022
OG 35-36/2022 2022-02-23
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na świadczenie kompleksowej pomocy prawnej na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie w okresie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r.
OG 35-33/2022 2022-02-18
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis sprzętu komputerowego Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2022
OG 35-34/2022 2022-02-15
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis instalacji odymiania w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2022
OG 35-35/2022 2022-02-15
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę druków sądowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2022
OG 35-31/2022 2022-01-25
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2022
OG 35-30/2022 2022-01-21
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych-żywnościowych na potrzeby Ośrodka Kuratorskiego ul.Pudlerska 2 przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie w roku 2022
OG 35-26/2022 2022-01-05
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na organizację i prowadzenie zajęć w Ośrodku Kuratorskim przy ul.Pudlerskiej 2 Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną.
OG 35-25/2022 2021-12-28
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę niszczarek do Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-62/2021 2021-12-09
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na usługę malowanie pomieszczeń biurowych/sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Rostka 2.
OG 35-65/2021 2021-12-06
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług z medycyny pracy, badania profilaktyczne pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2022 roku
OG 35-23/2022 2021-12-01
Dostawa gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Rostka 2 Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=22485133
OG 35-22/2022 2021-11-30
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostosowanie dźwigu osobowego do użytkowania przez osoby ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Chorzowie przy ul. Rostka 2
OG 35-64/2021 2021-11-25
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług z medycyny pracy, badania profilaktyczne pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2022 roku
OG 35-20/2022 2021-11-19
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zamieszczanie w prasie ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-15/2022 2021-11-10
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przegląd systemu ogrzewania w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-16g/2021 2021-11-12
Dostawa gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Rostka 2 Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=21410625
OG 35-19/2022 2021-11-10
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na likwidację i utylizację zbędnych składników rzeczowego majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz dowodów rzeczowych
OG 20-4/2021 2021-11-04
Świadczenie usług utrzymania czystości na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja postępowania dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=21258910
OG 35-8/2022 2021-11-02
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług dostępu do Internetu dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-17/2022 2021-11-02
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-10/2022 2021-10-21
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług serwisowych dźwigu osobowego Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-18/2022 2021-10-22
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-61/2021 2021-10-20
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę gazu ziemnego do budynku dla Sądu Rejonowego w Chorzowie ul. Rostka 2
OG 35-9/2022 2021-10-20
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych, do ośrodków kuratorskich - otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy sądach rejonowych:
Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Pudlerska 2/2;
Ośrodek Kuratorski nr 2 przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Stefana Batorego 2a/1;
OG 35-60/2021 2021-10-11
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zakup wsparcia oraz odnowienie licencji oprogramowania komputerowego użytkowanego w Sądzie Rejonowego w Chorzowie
OG 35-58/2021 2021-10-06
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przegląd, konserwację i remont gaśnic oraz hydrantów w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-16c/2021 2021-10-04
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przegląd przewodów kominowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-16d/2021 2021-10-01
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przegląd instalacji gazowych oraz kotłów gazowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-16e/2021 2021-10-01
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przegląd roczny budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-16f/2021 2021-10-01
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych, do ośrodków kuratorskich - otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy sądach rejonowych:
Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Pudlerska 2/2;
Ośrodek Kuratorski nr 2 przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Stefana Batorego 2a/1;
OG 35-55/2021 2021-09-28
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis kserokopiarek Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2021-2022
OG 35-42/2021 2021-09-10
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wymianę wykładziny PCV w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej oraz drobne prace remontowe
OG 35-51/2021 2021-07-28
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych, do ośrodków kuratorskich
OG 35-49/2021 2021-08-12
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wymianę wykładziny PCV w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej oraz drobne prace remontowe
OG 35-48/2021 2021-07-21
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na niszczenie akt sądowych i innych dokumentów Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2021 - 2022
OG 35-47/2021 2021-07-14
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-46/2021 2021-07-14
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę wody mineralnej dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w okresie czerwiec-wrzesień 2021 roku
OG 231-17/2021 2021-06-18
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2021 roku
OG 35-38/2021 2021-05-05
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na niszczenie akt sądowych i innych dokumentów Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2021 - 2022
OG 35-37/2021 2021-04-26
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na niszczenie akt sądowych i innych dokumentów Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2021 - 2022
OG 35-36/2021 2021-04-15
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP i PPOŻ. dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2021 roku
OG 35-32/2021 2021-03-23
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-34/2021 2021-03-24
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis instalacji pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-31/2021 2021-03-15
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis instalacji alarmowej oraz systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-30/2021 2021-03-15
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę druków sądowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2021
OG 35-18/2021 2021-03-09
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dzierżawę łączy światłowodowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2021-2023
OG 35-29/2021 2021-03-22
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2021
OG 35-24/2021 2021-03-01
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis sprzętu komputerowego Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2021
OG 35-27/2021 2021-03-01
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis instalacji oddymiania w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-22/2021 2021-02-24
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług serwisowych dźwigu osobowego Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-21/2021 2021-02-16
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-74/2020 2020-12-21
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy
OG 35-16/21 2020-12-17
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-73/2020 2020-12-16
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2020
OG 35-72/2020 2020-12-15
Świadczenie usług utrzymania czystości na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-11/2021 2020-12-04
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis kserokopiarek Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2021-2022
OG 35-69/2020 2020-11-25
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis faksów Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2021-2022
OG 35-70/2020 2020-11-26
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę środków higienicznych i środków czystości dla Ośrodków Kuratorskich oraz Oddziału Administracyjnego i Gospodarczego Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-68/2020 2020-11-25
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie-adaptację pomieszczenia z przeznaczeniem do obsługi interesantów Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
OG 35-66/2020 2020-11-23
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę mebli biurowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-67/2020 2020-11-19
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zakup oprogramowania antywirusowego dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-15/2020 2020-11-23
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego pokrycia dachowego budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. J. Rostka 2
OG 35-63/2020 2020-11-09
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-7/2021 2020-11-16
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie prac konserwacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-62/2020 2020-11-05
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na likwidację i utylizację dowodów rzeczowych
OG 231-46/2020 2020-11-03
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę krzeseł do Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-59/2020 2020-10-30
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wynajem, instalację i serwis samoobsługowego terminala płatniczego typu CAT
OG 35-61/2020 2020-10-30
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zamieszczanie w prasie ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-8/2021 2020-10-30
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Rostka 2
OG 35-6/2021 2020-11-03
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przegląd roczny budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-10f/2020 2020-10-21
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przegląd instalacji gazowych oraz kotłów gazowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-10e/2020 2020-10-30
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przegląd, konserwacja i remont gaśnic oraz hydrantów, węży hydrantów w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie.
OG 223-10c/2020 2020-10-19
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przegląd przewodów kominowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-10d/2020 2020-10-16
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na malowanie korytarzy sądowych budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie ul. Rostka 2
OG 35-58/2020 2020-09-30
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego oraz usługi odnowienia licencji oprogramowania komputerowego użytkowanego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie
OG 35-55/2020 2020-09-25
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na organizację i prowadzenie zajęć w ośrodku kuratorskim Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną
OG 35-56/2020 2020-09-25
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego aranżacji pomieszczenia w siedzibie Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Chorzowie przy ul. Dworcowej 3 z przeznaczeniem na salę obsługi interesanta
OG 35-57/2020 2020-09-25
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-52/2020 2020-08-21
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis kserokopiarek Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2020-2021
OG 35-53/2020 2020-08-21
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis urządzeń klimatyzacyjnych Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2020-2021
OG 35-50/2020 2020-07-13
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę przełączników sieciowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-49/2020 2020-07-09
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę wody mineralnej dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w okresie czerwiec - wrzesień 2020
OG 231-12/2020 2020-06-16
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę ekranów ochronnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-45/2020 2020-05-19
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP i PPOŻ. dla pracowników dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2020
OG 35-35/2020 2020-05-20
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę akcesoriów dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-43/2020 2020-04-27
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę laptopów dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-38/2020 2020-04-22
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji oddymiania w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-39/2020 2020-04-17
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji alarmowej oraz systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-40/2020 2020-04-17
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-41/2020 2020-04-17
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis sprzętu komputerowego Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2020
OG 35-32/2020 2020-02-10
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług serwisowych dźwigu osobowego Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-33/2020 2020-02-11
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę druków sądowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2020
OG 35-30/20 2020-02-14
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2020
OG 35-29/20 2020-02-04
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania resursu urządzenia dźwigowego w obiekcie Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-1/2020 2020-01-21
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych-żywnościowych na potrzeby Ośrodków Kuratorskich przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie w roku 2020
OG 35-20/20 2019-12-30
Organizacja i prowadzenie zajęć w ośrodkach kuratorskich Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną.
OG 35-18/20 2019-12-17
Świadczenie usług utrzymania czystości na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-17/20 2019-12-05
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-39/2019 2019-12-04
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego, zakup nowych licencji komputerowych oraz usługa odnowienia licencji oprogramowania komputerowego użytkowanego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie
OG 35-38/2019 2019-12-06
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy
OG 35-16/20 2019-11-26
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd roczny budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-14f/19 2019-11-19
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego, zakup nowych licencji komputerowych oraz usługa odnowienia licencji oprogramowania komputerowego użytkowanego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie
OG 35-33/2019 2019-11-20
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2019 roku
OG 35-36/2019 2019-11-19
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji alarmowej oraz systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2020 roku
OG 35-13/20 2019-11-15
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na malowanie Ośrodków Kuratorskich Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-32/2019 2019-11-12
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji oddymiania w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-11/20 2019-11-15
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-14/20 2019-11-15
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zamieszczanie w prasie ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2020 r.
OG 35-11/2020 2019-11-12
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2020
OG 35-10/20 2019-11-12
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej - sprzedaż na surowce wtórne oraz likwidacja zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz likwidacja i utylizacja dowodów rzeczowych
OG 020-6/2019 oraz OG 231-30/2019 2019-10-28
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dostępu do Internetu dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2020-2021
OG 35-9/20 2019-11-04
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2020-2021
OG 35-7/20 2019-10-30
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynku Sądu przy ul. Rostka 2
OG 35-8/20 2019-11-05
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego, zakup nowych licencji komputerowych oraz usługa odnowienia licencji oprogramowania komputerowego użytkowanego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie
OG 35-31/2019 2019-10-25
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis faksów Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-30/2019 2019-10-14
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd instalacji gazowych i kotłów gazowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-14e/2019 2019-10-10
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd przewodów kominowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-14d/2019 2019-10-09
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd, konserwację i remont gaśnic oraz hydrantów, węży hydrantów w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-14c/2019 2019-10-09
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego dla urządzenia UTM Fortigate
OG 35-29/2019 2019-10-01
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na likwidacje i utylizacje dowodów rzeczowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie​.
OG 231-8/2019 2019-08-16
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę wody mineralnej dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w okresie czerwiec - wrzesień 2019
OG 231-12/2019 2019-06-05
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę urządzeń - tokenów dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-25/2019 2019-05-13
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-24/2019 2019-05-10
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ. dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-23/2019 2019-04-17
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-34/2019 2019-04-08
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ. dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-21/2019 2019-03-25
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis urządzeń klimatyzacyjnych Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-20/2019 2019-03-19
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-17/2019 2019-02-25
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-10/2019 2019-02-18
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis kserokopiarek Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-11/2019 2019-02-14
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę druków sądowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-9/2019 2019-02-15
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis sprzętu komputerowego Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2019
OG 35-7/2019 2019-02-01
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Floriańskiej
OG 35-5/2019 2019-01-28
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług serwisowych dźwigu osobowego Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-4/2019 2019-01-29
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis instalacji pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-3/2019 2019-02-15
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dzierżawę łączy światłowodowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-79/2018 2019-01-31
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych-żywnościowych na potrzeby ośrodków kuratorskich przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie w roku 2019
OG 35-76/2018 2019-01-03
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zamieszczanie w prasie ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2019 r.
OG 35-75/2018 2019-01-03
Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i prowadzenie zajęć w ośrodkach kuratorskich Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną
OG 35-74/2018 2018-12-28
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę niszczarek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-72/2018 2018-12-18
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi stałej i bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy
OG 35-47/2018 2018-12-14
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. Rostka 2
OG 35-69/2018 2018-12-07
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na przegląd pięcioletni budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-66/2018 2018-11-29
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zakup laptopów dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2018 r.
OG 35-65/2018 2018-11-26
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego, zakup nowych licencji komputerowych oraz usługa odnowienia licencji oprogramowania komputerowego użytkowanego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie
OG 35-63/2018 2018-12-07
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie, dostawę, montaż i serwis regałów stacjonarnych dla celów archiwalnych
OG 35-62/2018 2018-11-15
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę krzeseł do nowej siedziby VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-61/2018 2018-11-09
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie, dostawę, montaż i serwis regałów jezdnych dla celów archiwalnych
OG 35-58/2018 2018-11-09
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę mebli biurowych do nowej siedziby VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-60/2018 2018-11-09
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę uzupełniającą akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-57/2018 2018-11-07
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zakup monitorów i komputerów dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2018 r.
OG 35-55/2018 2018-11-05
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej: Sprzedaż na surowce wtórne oraz likwidacja zbędnych lub zużytych składników rzeczowego majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz likwidacja i utylizacja dowodów rzeczowych​
OG 020-2/2018 i OG 231-40/2018 2018-10-15
Świadczenie usług utrzymania czystości na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-48/2018 2018-10-08
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd przewodów kominowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-8c/2018 2018-10-08
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd instalacji gazowych oraz kotłów gazowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-8b/2018 2018-10-03
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd i konserwację gaśnic oraz hydrantów w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-8a/2018 2018-09-27
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego dla urządzenia UTM Fortigate
OG 35-52/2018 2018-10-01
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty wynajem dodatkowej powierzchni magazynowej na cele archiwum zakładowego.
OG 22-3/2018 2018-10-15
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę środków higienicznych i środków czystości dla Oddziału Administracyjnego i Gospodarczego
OG 35-27/2018 2018-09-12
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę druków - uzupełniającą - dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-44/2018 2018-08-31
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przebudowę pomieszczeń Kancelarii Tajnej w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-39/2018 2018-08-31
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę uzupełniającą mebli biurowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-43/2018 2018-08-28
Zapytanie ofertowe w przedmiocie opracowania przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-40/2018 2018-08-30
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji oddymiania w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-38/2018 2018-08-22
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę wody mineralnej dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w okresie czerwiec-wrzesień 2018
OG 231-14/2018 2018-06-06
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę akcesoriów komputerowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-28/2018 2018-04-26
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej w przedmiocie organizacji prowadzenia zajęć w Ośrodku Kuratorskim Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną
OG 35-30/2018 2018-04-30
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji alarmowej oraz systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2018 roku
OG 35-26/2018 2018-03-23
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis urządzeń klimatyzacyjnych Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-25/2018 2018-03-23
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis sprzętu komputerowego Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-20/2018 2018-03-16
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP i PPOŻ dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-15/2018 2018-03-19
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG-35-13/2018 2018-02-12
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis kserokopiarek Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-4/2018 2018-02-12
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis instalacji pożarowej w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-11/2018 2018-02-02
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-10/2018 2018-02-01
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis faksów Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-5/2018 2018-01-31
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę druków sądowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-9/2018 2018-01-30
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług serwisowych dźwigu osobowego Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-6/2018 2018-01-26
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2018
OG 35-3/2018 2018-01-24
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na niszczenia akt sądowych i innych dokumentów Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2018-2019
OG 35-8/2018 2018-01-26
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2018-2019
OG 35-1/2018 2018-01-18
Organizacja i prowadzenie zajęć w Ośrodkach Kuratorskich Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną
OG 35-68/2017 2018-01-03
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych-żywnościowych na potrzeby Ośrodków Kuratorskich przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie w roku 2018
OG 35-69/2017 2018-01-03
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zamieszczanie w prasie ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2018 roku
OG 35-72/2017 2018-01-15
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług z zakresu medycyny pracy, badania profilaktyczne pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2018-2019
OG 35-71/2017 2017-12-27
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawy dla Sądu Rejonowego w Chorzowie: Część 1 - oprogramowania Część 2 - akcesoriów Część 3 - drukarek
OG 35-62/2017, OG 231-66/2017 OG 35-34C/2017 2017-12-14
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd systemu ogrzewania w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9f/2017 2017-11-24
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd roczny budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9g/2017 2017-11-15
Świadczenie usług utrzymania czystości na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-51/2017 2017-11-07
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie ul. Rostka 2
OG 35-55/2017 2017-10-13
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług dostępu do Internetu dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2018-2019
OG 35-53/2017 2017-10-11
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na malowanie pomieszczeń budynku ZKSS Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-54/2017 2017-10-06
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd i konserwację gaśnic oraz hydrantów w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9e/2017 2017-09-21
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd przewodów kominowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9d/2017 2017-09-21
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przegląd instalacji gazowych oraz kotłów gazowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-9c/2017 2017-09-21
Stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-52/2017 2017-09-14
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup wsparcia serwisowego dla macierzy dyskowej IBM oraz dla urządzenia UTM Fortigate, a także odnowienie licencji dla DeviceLock i SecureDoc
OG 35-50/2017 2017-09-11
Stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych i interwencją grupy w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-47/2017 2017-09-05
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych dla Ośrodków Kuratorskich Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-40/2017 2017-08-31
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę środków higienicznych i środków czystości dla Ośrodków Kuratorskich i Oddziału Administracyjnego i Gospodarczego
OG 35-43/2017 2017-08-08
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na roboty remontowe w pomieszczeniu 401 budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-39/2017 2017-07-07
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług serwisowych bramy rolowanej Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-35/2017 2017-06-29
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę wody mineralnej Muszynianka dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w okresie czerwiec - wrzesień 2017 roku
OG 231-18/2017 2017-06-06
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na roboty remontowe w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-29/2017 2017-05-04
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na likwidację i utylizację zbędnych składników rzeczowego majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Chorzowie oraz likwidację i utylizację dowodów rzeczowych
OG 020-1/2017 oraz OG 231-7/2017 2017-04-04
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę akcesoriów komputerowych i oprogramowania dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2017
OG 35-25/2017 2017-03-23
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP i PPOŻ. dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2017
OG 35-20/2017 2017-03-13
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w roku 2017
OG 35-18/2017 2017-03-07
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dzierżawę łączy światłowodowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-14/2017 2017-02-27
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis sprzętu komputerowego Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-13/2017 2017-02-09
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług serwisowych dźwigu osobowego dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-12/2017 2017-02-07
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis faksów dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-10/2017 2017-02-02
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis urządzeń klimatyzacyjnych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-11/2017 2017-02-03
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis kserokopiarek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-8/2017 2017-02-01
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę pieczątek dla Sądu Rejonowego w Chorzowie w 2017 roku
OG 35-6/2017 2017-01-26
Publiczne zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych-żywnościowych na potrzeby ośrodków kuratorskich przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie w roku 2017
OG 35-4/2017 2017-01-13
Organizacja i prowadzenie zajęć w Ośrodkach Kuratorskich Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną.
OG 35-66/2016 2016-12-30
Zakup i dostawa oprogramowania dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-56/2016 2016-11-07
Prace remontowe w pomieszczeniach biurowych Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-52/2016 2016-10-21
Czyszczenie chemiczne tóg sędziowskich w roku 2016
OG 231-41 /2016 2016-10-07
Przegląd instalacji gazowych oraz kotłów gazowych w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-18/2016/c 2016-10-06
Przegląd i konserwacja gaśnic oraz hydrantów w budynkach Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-18/2016/d 2016-10-07
Przegląd techniczny budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 223-18/2016/e 2016-10-10

Rejestr zmian strony Zamówienia archiwalne

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-18 14:17:33
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2018-01-29 15:25:46
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2018-01-29 15:25:43
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2018-01-29 15:25:43
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
26808