BiP
  • język migowy
Sąd Rejonowy w Chorzowie

Nie objęte ustawą o zamówieniach publicznych

Przedmiot postępowania Numer postępowania Termin skł. ofert
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis kserokopiarek Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2021-2022
OG 35-69/2020 2020-11-25
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na serwis faksów Sądu Rejonowego w Chorzowie w latach 2021-2022
OG 35-70/2020 2020-11-26
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę środków higienicznych i środków czystości dla Ośrodków Kuratorskich oraz Oddziału Administracyjnego i Gospodarczego Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-68/2020 2020-11-25
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie-adaptację pomieszczenia z przeznaczeniem do obsługi interesantów Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
OG 35-66/2020 2020-11-23
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę mebli biurowych dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-67/2020 2020-11-19
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zakup oprogramowania antywirusowego dla Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-15/2020 2020-11-23
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego pokrycia dachowego budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie przy ul. J. Rostka 2
OG 35-63/2020 2020-11-09
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na świadczenie usług odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-7/2021 2020-11-16
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na wykonanie prac konserwacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-62/2020 2020-11-05
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na likwidację i utylizację dowodów rzeczowych
OG 231-46/2020 2020-11-03
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na zamieszczanie w prasie ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chorzowie
OG 35-8/2021 2020-10-30
Publiczne zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę wody mineralnej dla pracowników Sądu Rejonowego w Chorzowie w okresie czerwiec - wrzesień 2020
OG 231-12/2020 2020-06-16

Rejestr zmian strony Nie objęte ustawą o zamówieniach publicznych

Podmiot udostępniający informację
Sutor Jarosław
Pierwsza publikacja
Sutor Jarosław 2016-07-18 14:17:14
Aktualizacja publikacji
Sutor Jarosław 2018-01-29 15:26:39
Wytworzenie publikacji
Sutor Jarosław 2018-01-29 15:26:36
Zatwierdzenie
Sutor Jarosław 2018-01-29 15:26:36
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
84766